Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere, noodzakelijke kosten. Het gaat om kosten die u door speciale omstandigheden moet maken en nergens anders (volledig) vergoed krijgt. U kunt deze kosten ook niet (volledig) zelf betalen vanuit uw inkomen of vermogen.

Bijzondere en noodzakelijke kosten

Bij bijzondere bijstand gaat het om kosten die u normaal niet maakt, maar die u nu wel noodzakelijk moet maken. Bijvoorbeeld de kosten voor bewindvoering of de eigen bijdrage rechtshulp.

Wijziging doorgeven

Ontvangt u bijzondere bijstand van de gemeente en verandert er iets aan uw persoonlijke situatie? Geef deze wijzigingen zo snel mogelijk door aan de gemeente.

Voorwaarden

U kunt alleen bijzondere bijstand aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder. 
 • U bent Nederlander of heeft een geldige verblijfsvergunning. 
 • U woont in Hoorn. 
 • De kosten zijn bijzonder, onvoorzien en noodzakelijk en vallen niet onder een andere wet of voorziening (bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet). 
 • U kunt de kosten niet uit uw eigen inkomen of vermogen betalen (zie onder).

Inkomensgrenzen

U kunt alleen bijzondere bijstand krijgen als u een laag inkomen heeft. Deze bedragen zijn netto, inclusief vakantiegeld en gelden voor mensen van 21 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd:

 • € 1.209 voor alleenstaanden 
 • € 1.552 voor alleenstaande ouders 
 • € 1.724 voor echtparen/samenwonenden

Voor jongmeerderjarigen, pensioengerechtigden en personen die verblijven in een inrichting gelden andere inkomensgrenzen.

Vermogensgrenzen

Uw vermogen mag niet hoger zijn dan:

 • € 6.120 voor alleenstaanden 
 • € 12.240 voor alleenstaande ouders en echtparen/ samenwonenden

Overwaarde in een eigen woning telt ook als vermogen. De overwaarde in uw woning mag niet hoger zijn dan € 51.600.

Aanvragen

U kunt op twee manieren meer informatie krijgen over bijzondere bijstand. Als u het contactformulier invult, neemt een medewerker van de gemeente binnen 5 werkdagen contact met u op.

Contactformulier

Ook kunt u een afspraak maken in het stadhuis.

Afspraak maken

Vraag en antwoord

 1. Voor wie is bijzondere bijstand?

U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen krijgen. Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunt u soms bijzondere bijstand krijgen.

 1. Voor welke kosten kan ik bijzondere bijstand krijgen?

De kosten moeten bijzonder zijn. Dat betekent dat u ze normaal niet maakt. Ook moeten ze noodzakelijk zijn. Dat betekent dat u ze wel moet maken, u heeft er geen keuze in. Voorbeelden van kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen:

 • eigen bijdrage rechtshulp 
 • kosten voor beschermingsbewind
 • in uitzonderlijke situaties: verhuis- en inrichtingskosten
 • woonkosten boven de huurtoeslaggrens
 1. Voor welke kosten kan ik geen bijzondere bijstand krijgen?

U kunt geen bijzondere bijstand krijgen voor:

 • vrijwillig en verplicht eigen risico van de zorgverzekering 
 • verzekeringspremies
 • boetes
 • alimentatie
 • schulden
 • schade (geleden of veroorzaakt)
 1. Wat wordt verstaan onder inkomen?

 • loon uit werk (inclusief vakantiegeld)
 • uitkeringen (zoals WAO, Wajong, WW, AOW, Anw)
 • alimentatie
 • winst uit een eigen bedrijf
 1. Wat wordt verstaan onder vermogen?

 • bezittingen (zoals huis, auto, sieraden, geld)
 • saldo bankrekeningen
 • levensverzekeringen
 • schulden
 1. Hoe lang duurt de afhandeling van mijn aanvraag?

U krijgt een schriftelijk besluit 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Als het langer duurt, informeren wij u daarover.