Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere, noodzakelijke kosten. Het gaat om kosten die u door speciale omstandigheden moet maken en nergens anders (volledig) vergoed krijgt. Bijvoorbeeld de kosten voor bewindvoering, de eigen bijdrage rechtshulp of voor zwemlessen voor kinderen. U kunt deze kosten ook niet (volledig) zelf betalen vanuit uw inkomen of vermogen. Ook de computerregeling voor kinderen is bijzondere bijstand.

Hoe vraag ik bijzondere bijstand aan?

Neem contact op met de gemeente. Dit kan via de website met het contactformulier. Binnen 5 werkdagen wordt er contact opgenomen om uw aanvraag te bespreken.

Contactformulier

Mag ik bijzondere bijstand aanvragen?

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u voldoet aan de voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent Nederlander of heeft een geldige verblijfsvergunning.
 • U woont in Hoorn.
 • De kosten zijn bijzonder, onvoorzien en noodzakelijk en vallen niet onder een andere wet of voorziening bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet).
 • U kunt de kosten niet uit uw eigen inkomen of vermogen betalen (zie onder).
 • Uw inkomen is lager dan:
  • € 1.227 voor alleenstaanden
  • € 1.575 voor alleenstaande ouders
  • € 1.750 voor echtparen/samenwonenden
 • Uw vermogen mag niet hoger zijn dan:
  • € 6.225 voor alleenstaanden
  • € 12.450 voor alleenstaande ouders en echtparen/ samenwonenden
  • Overwaarde in een eigen woning telt ook als vermogen. De overwaarde in uw woning mag niet hoger zijn dan € 52.500.

De bedragen zijn netto, inclusief vakantiegeld en gelden voor mensen van 21 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Voor personen tussen de 18 en 21 jaar, pensioengerechtigden en personen die verblijven in een inrichting gelden andere inkomensgrenzen.

Mijn inkomen is hoger, wat nu?

Om met een hoger inkomen bijzondere bijstand te ontvangen, wordt eerst uw draagkracht berekend. Dat is de berekening die bepaalt wat u zelf kunt betalen van uw inkomen.

Wijziging doorgeven

Ontvangt u al bijzondere bijstand van de gemeente en verandert er iets aan uw persoonlijke situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk door via de pagina Bijzondere bijstand, wijziging doorgeven.

Vraag en antwoord

Bijzondere bijstand is niet alleen voor inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen. Ook inwoners met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunnen soms bijzondere bijstand krijgen.

De kosten moeten bijzonder zijn. Dat betekent dat u ze normaal niet maakt. Ook moeten ze noodzakelijk zijn. Dat betekent dat u ze wel moet maken, u heeft er geen keuze in. Voorbeelden van kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen zijn:

• Eigen bijdrage rechtshulp
Dit is een vergoeding van kosten voor rechtsbijstand. Bijvoorbeeld griffierecht of de eigen bijdrage van advocaatkosten.
• Kosten voor beschermingsbewind
Hier gaat het bijvoorbeeld om de vergoeding van de curator, bewindvoerder of mentor en kosten van griffierecht.
• In uitzonderlijke situaties: verhuis- en inrichtingskosten
Een vergoeding van kosten bij een medische of sociale noodzaak tot verhuizing.
• Woonkosten van huur boven de huurtoeslaggrens of hypotheeklasten (woonkostentoeslag)
U komt hiervoor in aanmerking als u geen recht heeft op (volledige) huurtoeslag, zonder dat u daar iets aan kunt toen. U komt hier ook voor in aanmerking als u een koopwoning bewoont en uw inkomen tot bijstandsniveau is gedaald 
• Zwemlessen voor kinderen van 5 tot 11 jaar (alleen voor zwemdiploma A en B)

Kinderen zijn vanaf 5 jaar vaardig en sterk genoeg om te leren zwemmen. Kinderen van 11 jaar en ouder zonder zwemdiploma’s kunnen gebruik maken van de zwemvangnetregeling via school en de gemeente.

Deze regeling is voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Via Stichting Mycroft stelt de gemeente computers beschikbaar. U krijgt dus geen geld om een computer te kopen. Een kind krijgt 1 keer in de 5 jaar een computer. Gezinnen met meer dan 3 kinderen van 4 tot 18 jaar krijgen maximaal 3 computers per 5 jaar. 

U krijgt geen bijzondere bijstand voor:

 • vrijwillig en verplicht eigen risico van de zorgverzekering
 • verzekeringspremies
 • boetes
 • alimentatie
 • schulden
 • schade (geleden of veroorzaakt)

 • loon uit werk (inclusief vakantiegeld)
 • uitkeringen (zoals WAO, Wajong, WW, AOW, Anw)
 • alimentatie
 • winst uit een eigen bedrijf

 • bezittingen (zoals huis, auto, sieraden, geld)
 • saldo bankrekeningen
 • levensverzekeringen
 • schulden

U krijgt binnen 8 weken een schriftelijke reactie.