Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere, noodzakelijke kosten. Het gaat om kosten die u door speciale omstandigheden moet maken en nergens anders (volledig) vergoed krijgt. U kunt deze kosten ook niet (volledig) zelf betalen vanuit uw inkomen of vermogen. Voorbeelden van bijzondere bijstand zijn:

 • de kosten voor bewindvoering
 • de eigen bijdrage rechtshulp
 • servicekosten van uw woning, als u in een verzorgingstehuis woont.

Hoe vraag ik bijzondere bijstand aan?

Neem contact op met de gemeente via het contactformulier. Binnen 5 werkdagen neemt een medewerker contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Contactformulier bijzondere bijstand

Mag ik bijzondere bijstand aanvragen?

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u voldoet aan de voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Hoorn.
 • U bent in het bezit van een Nederlands paspoort, identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning. 
 • De kosten zijn bijzonder, onvoorzien en noodzakelijk en vallen niet onder een andere wet of voorziening bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet).
 • U kunt de kosten niet uit uw eigen inkomen of vermogen betalen (zie onder).
 • U heeft een laag inkomen en een bescheiden vermogen. Bekijk wat een laag inkomen en een bescheiden vermogen is op de pagina Inkomensgrenzen

Mijn inkomen is hoger, wat nu?

Dan wordt uitgerekend wat u zelf kunt betalen van uw inkomen.

Kan ik woonkostentoeslag krijgen?

Heeft u (deels) geen recht op huurtoeslag? Of woont u in een koophuis en is uw inkomen tot bijstandsniveau gedaald? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor woonkostentoeslag. Neem hiervoor contact op via het Contactformulier bijzondere bijstand.

Wijziging doorgeven

Ontvangt u al bijzondere bijstand van de gemeente en verandert er iets aan uw persoonlijke situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk door via de pagina Bijzondere bijstand, wijziging doorgeven.

Bijzondere bijstand is niet alleen voor inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen. Ook inwoners met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunnen soms bijzondere bijstand krijgen.

De kosten moeten bijzonder zijn. Dat betekent dat u ze normaal niet maakt. Ook moeten ze noodzakelijk zijn. Dat betekent dat u ze wel moet maken, u heeft er geen keuze in. Voorbeelden van kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen zijn:

 • Eigen bijdrage rechtshulp
  Dit is een vergoeding van kosten voor rechtsbijstand. Bijvoorbeeld griffierecht of de eigen bijdrage van advocaatkosten.
 • Kosten voor beschermingsbewind
  Hier gaat het bijvoorbeeld om de vergoeding van de curator, bewindvoerder of mentor en kosten van griffierecht.
 • In uitzonderlijke situaties: verhuis- en inrichtingskosten
  Een vergoeding van kosten bij een medische of sociale noodzaak tot verhuizing.
 • Woonkosten van huur boven de huurtoeslaggrens of hypotheeklasten (woonkostentoeslag)
  U komt hiervoor in aanmerking als u geen recht heeft op (volledige) huurtoeslag, zonder dat u daar iets aan kunt toen. U komt hier ook voor in aanmerking als u een koopwoning bewoont en uw inkomen tot bijstandsniveau is gedaald
 • Pedicurekosten tot € 300 per jaar. Dit geldt alleen als het niet door de zorgverzekering wordt vergoed.
 • De eigen bijdrage aan de extra kosten voor een maaltijd, van o.a. Tafeltje Dekje; de kosten voor een maaltijd boven de € 4,00 tot een maximum van € 5,00 per dag.
 • De servicekosten van uw woning, als u in een verzorgingstehuis woont.

U krijgt geen bijzondere bijstand voor:

 • vrijwillig en verplicht eigen risico van de zorgverzekering
 • verzekeringspremies
 • boetes
 • alimentatie
 • schulden
 • schade (geleden of veroorzaakt)
 • loon uit werk (inclusief vakantiegeld)
 • uitkeringen (zoals WAO, Wajong, WW, AOW, Anw)
 • alimentatie
 • winst uit een eigen bedrijf
 • bezittingen (zoals huis, auto, sieraden, geld)
 • saldo bankrekeningen
 • levensverzekeringen
 • schulden

U krijgt binnen 8 weken een schriftelijke reactie.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.