Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere, noodzakelijke kosten. Het gaat om kosten die u door speciale omstandigheden moet maken en nergens anders (volledig) vergoed krijgt. U kunt deze kosten ook niet (volledig) zelf betalen vanuit uw inkomen of vermogen. Voorbeelden van bijzondere bijstand zijn:

 • de kosten voor bewindvoering
 • de eigen bijdrage rechtshulp
 • zwemlessen voor kinderen of voor noodzakelijke reizen. 
 • de computerregeling (bedoeld voor ouders die geen computer kunnen betalen voor hun schoolgaande kinderen).

Hoe vraag ik bijzondere bijstand aan?

Neem contact op met de gemeente. Dit kan via de website met het contactformulier. Binnen 5 werkdagen wordt er contact opgenomen om uw aanvraag te bespreken.

Contactformulier

Mag ik bijzondere bijstand aanvragen?

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u voldoet aan de voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Hoorn.
 • U bent in het bezit van een Nederlands paspoort of identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning (met een rijbewijs kunt u geen aanvraag doen).
 • De kosten zijn bijzonder, onvoorzien en noodzakelijk en vallen niet onder een andere wet of voorziening bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet).
 • U kunt de kosten niet uit uw eigen inkomen of vermogen betalen (zie onder).
 • Uw inkomen is lager dan:
  • € 1.294,44 voor alleenstaanden
  • € 1.294,44 voor alleenstaande ouders
  • € 1.849,20 voor echtparen/samenwonenden
 • Uw vermogen mag niet hoger zijn dan:
  • € 6.295 voor alleenstaanden
  • € 12.590 voor alleenstaande ouders en echtparen/samenwonenden
  • Overwaarde in een eigen woning telt ook als vermogen. De overwaarde in uw woning mag niet hoger zijn dan € 53.100.

De bedragen zijn netto, inclusief vakantiegeld en gelden voor mensen van 21 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Voor personen tussen de 18 en 21 jaar, pensioengerechtigden en personen die verblijven in een inrichting gelden andere inkomensgrenzen.

Mijn inkomen is hoger, wat nu?

Om met een hoger inkomen bijzondere bijstand te ontvangen, wordt eerst uw draagkracht berekend. Dat is de berekening die bepaalt wat u zelf kunt betalen van uw inkomen.

Wijziging doorgeven

Ontvangt u al bijzondere bijstand van de gemeente en verandert er iets aan uw persoonlijke situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk door via de pagina Bijzondere bijstand, wijziging doorgeven.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.