Wat wordt verstaan onder vermogen?

  • bezittingen (zoals huis, auto, sieraden, geld)
  • saldo bankrekeningen
  • levensverzekeringen
  • schulden
Zie meer informatie bij Bijzondere bijstand