Grote terrassen en verkeer binnenstad

In de zomer van 2020 zijn vanwege de coronacrisis en afstandsmaatregelen grotere terrassen toegestaan in de binnenstad. Dit heeft gevolgen voor het verkeer en parkeren. Zo is de Roode Steen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en veranderen een aantal parkeerplekken tijdelijk in een terras.

Grotere terrassen

De horeca maakt door de coronacrisis een zware tijd door. Op 1 juni 2020 gaan de horeca en terrassen weer open. Door de regels rondom 1,5 meter afstand is er minder plek voor bezoekers en personeel. Om ondernemers te helpen, maakt de gemeente Hoorn het mogelijk om terrassen uit te breiden. Zo kunnen er meer inwoners en bezoekers genieten van een terrasbezoek. 

Afsluiting Roode Steen

De grootste aanpassing vindt plaats op de Roode Steen. Het midden van het plein, rondom het standbeeld van J.P. Coen, wordt vanaf 1 juni geheel in gebruik genomen door terrassen. 

Hiervoor is het nodig om dit plein iedere ochtend na 11 uur (na bevoorrading) af te sluiten voor doorgaand verkeer. Dit geldt voor de hele zomer, van 1 juni tot 1 september.

Verkeer Grote Oost en Kerkplein

Doorgaand verkeer kan door de afsluiting van de Roode Steen niet vanuit de West naar het Grote Oost of de Kerkstraat rijden.

Bewoners van het Grote Oost, tussen de Roode Steen en Wijdebrugsteeg, kunnen gebruikmaken van hun toegangspas bij de paal voor de West.

Bewoners van het Kerkplein en omgeving kunnen tot 1 september na 11.00 uur niet via de Roode Steen en de Kerkstraat naar hun huis. Zij kunnen via het Gerritsland de parkeerplaatsen achter de kerk bereiken.

Parkeren havengebied, Dubbele Buurt en Veemarkt

Ook op andere plekken in de binnenstad breiden terrassen uit. Daardoor maken 26 parkeerplaatsen tijdelijk plaats voor een terras. Het gaat om:

  • 11 plekken aan de Appelhaven (restaurants Bourgondiër en Marque), de Nieuwe Dam (Steak en JT Moss) en Oude Doelenkade (Kade, Hendrickje Stoffels en Lucas Rive).
  • 6 plekken bij de Veemarkt (café JP Coen) en 9 op de Vale Hen/Dubbele Buurt (café Barrels). 

De plekken voor vergunningshouders op de Dubbele Buurt en Veemarkt kunnen worden gecompenseerd op de parkeerterreinen Vale Hen en Veemarkt.  

Maatregelen sluipverkeer havengebied

Vanwege de afsluiting van de Roode Steen neemt de gemeente uit voorzorg maatregelen om sluipverkeer door het havengebied zoveel mogelijk tegen te gaan. Zo wordt doorgaand verkeer zo vroeg mogelijk met verkeersborden afgevangen en afgewend en wordt het verkeer met zogenaamde ‘telslangen’ nauwgezet gemonitord. Zo nodig volgen extra maatregelen.

Bevoorrading binnenstad

De afsluiting van de Roode Steen betekent dat de venstertijden voor bevoorrading veranderen. Van 1 juni tot en met 1 september kan bevoorrading via de route Roode Steen uitsluitend tussen 7.00 uur en 11.00 uur ’s ochtends plaatsvinden.

In sommige gevallen zal het moeilijk zijn om de bevoorrading op deze korte termijn aan te passen. Daarom is er van 1 tot 7 juni een mogelijkheid voor uitzonderingen. De chauffeur kan dan gebruik maken van de intercom bij de dynamische afsluiting bij het West/de Roode Steen. De meldkamer geeft dan toegang. Een dringend beroep op ondernemers om hier zo min mogelijk gebruik van te maken, alleen als dit écht niet anders kan. Na 7 juni wordt buiten de nieuwe venstertijden geen toegang meer gegeven voor bevoorrading.