Blijverslening

De blijverslening is een soort hypotheek voor wie zijn woning wil aanpassen voor de toekomst, bedoeld voor mensen vanaf 55 jaar of mensen met een zorgvraag. Met een blijverslening leent u geld om uw woning aan te passen, zodat u langer zelfstandig thuis kunt wonen.

Wat is er mogelijk?

Met het geleende geld is het mogelijk om bijvoorbeeld uw bad te vervangen door een douche. Ook is het mogelijk om sensoren te plaatsen die de verlichting automatisch aan en uit doen. De lening wordt verstrekt door de gemeente.

Aantrekkelijke voorwaarden

U kunt een blijverslening aanvragen als u eigenaar van een woning bent. U moet minimaal 55 jaar zijn of een zorgvraag hebben. De lening heeft aantrekkelijke voorwaarden. De blijverslening is een hypothecaire lening. U kunt het dus vergelijken met een hypotheek. U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000 lenen. De hoogte van uw bestaande hypotheek en de Blijverslening samen mag niet meer zijn dan 80% van de WOZ-waarde van uw woning.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een blijverslening gelden de volgende voorwaarden:

  • u woont in de gemeente Hoorn;
  • u bent in het bezit van een koopwoning;
  • u en uw (eventuele) mede-eigenaar zijn minimaal 55 jaar;
  • u of een familielid heeft een zorgvraag.

Aanvragen

Voorbereiding

Voor de aanvraag heeft u offertes van de woningaanpassingen nodig. Vraag daarom eerst offertes aan bij een installateur of aannemer naar keuze. Installateurs en aannemers kunnen u adviseren over de gewenste maatregelen en de daarbij komende kosten. 

Aanvraag bij de gemeente

U vult daarna het formulier blijverslening in. Als u voldoet aan de voorwaarden, krijgt u van ons een brief en een aanvraagformulier van de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting). Als we uw aanvraag afwijzen, krijgt u van ons een afwijzingsbrief.

Aanvragen

Aanvraag bij SVn

Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u het aanvraagformulier van de SVn. Deze stuurt u op naar SVn. SVn doet een financiële beoordeling over uw aanvraag. Zij beoordelen complete aanvragen binnen 2 weken. Bij een positief advies ontvangt u van SVn een offerte voor de blijverslening. Bij een negatief advies vervalt uw aanvraag. Dit krijgt u dan van de gemeente per brief te horen.

Afhandeling

Wanneer uw aanvraag voor de lening is toegewezen, kunt u de maatregelen laten uitvoeren. U stuurt de rekeningen naar de gemeente. De rekeningen worden dan vanuit uw blijverslening betaald. Zodra de werkzaamheden klaar zijn, meldt u dit bij ons. U ontvangt dan binnen 2 maanden een brief van SVn met een overzicht van de totale lening.

Vraag en antwoord

1. Waarvoor kan ik een blijverslening aanvragen?

Met een blijverslening kunt u geld lenen om uw woning of appartement aan te passen om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van uw bad door een douche of het plaatsen van sensoren die de verlichting automatisch aan en uit doen. Een overzicht met alle maatregelen waar u de lening voor kunt gebruiken, vindt u in deze inspiratielijst voor de blijverslening.

2. Welke maatregelen zijn interessant voor mij?

Ergotherapeuten kunnen advies geven over welke aanpassingen in de woning nodig zijn om lekker te kunnen blijven wonen. Het betreft dan advies over bijvoorbeeld het weghalen van drempels, het plaatsen van een inloopdouche of het plaatsen van automatische verlichting.

3. Wat is de looptijd van de lening?

Tot en met € 10.000 is de looptijd 10 jaar.
Vanaf € 10.001 is de looptijd 20 jaar.

4. Wat is het rentepercentage van de blijverslening?

Het actuele rentepercentage vindt u op de website van de SVn. Zij stellen het rentepercentage vast op het moment dat uw aanvraag bij hen binnenkomt. De rente staat de hele looptijd vast.

5. Zijn er nog bijkomende kosten?

Ja, u betaalt € 850 aan afsluitkosten. Deze kosten worden meegefinancierd en ingehouden op de hoofdsom van uw lening. Aktekosten en kosten voor bijvoorbeeld een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.

6. Hoeveel moet ik aflossen?

U betaalt de lening terug volgens de afspraken die SVn met u maakt. Vervroegd aflossen is altijd boetevrij toegestaan met een minimumbedrag van € 250.

7. Kan ik ook een lening aanvragen voor een aanbouw aan een bestaande woning?

In sommige gevallen is dat mogelijk. Als u bijvoorbeeld een slaapkamer beneden maakt om langer zelfstandig te kunnen wonen en deze zich in een aanbouw bevindt, is het mogelijk om de lening aan te vragen.

8. Hoeveel geld is er in totaal beschikbaar?

De gemeente heeft € 300.000 beschikbaar gesteld voor de blijverslening.