Hoeveel geld is er in totaal beschikbaar?

De gemeente heeft € 300.000 beschikbaar gesteld voor de blijverslening.

Zie meer informatie bij Blijverslening