Moet ik een nieuwe boom planten?

Soms krijgt u een omgevingsvergunning op voorwaarde van herplanting. Daarmee probeert de gemeente Hoorn het bomenaantal gelijk te houden. U moet dan een nieuwe boom plaatsen op een toegewezen plaats of buurt.

Zie meer informatie bij Kappen van bomen