Kappen van bomen

Als u een boom of struik wilt kappen, verplaatsen, of flink wilt snoeien, heeft u bijna altijd een omgevingsvergunning nodig. U kunt dit controleren via de vergunningcheck op het Omgevingsloket. U kunt ook een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Dit geldt voor zowel inwoners als ondernemers.

Naar het Omgevingsloket

Voorwaarden

  • U bent eigenaar van de boom.

Kosten

Een aanvraag voor het kappen van bomen kost:

  • € 237,31 voor inwoners
  • € 344,24 voor ondernemers

Vraag en antwoord

1. Kan ik een gemeenteboom laten kappen?

Nee, als inwoner kunt u geen vergunning voor het kappen van een gemeenteboom aanvragen. U kunt wel een melding doen als u wilt dat een boom in de openbare ruimte weggehaald of gesnoeid wordt.

2. Moet ik een nieuwe boom planten?

Soms krijgt u een omgevingsvergunning op voorwaarde van herplanting. Daarmee probeert de gemeente Hoorn het bomenaantal gelijk te houden. U moet dan een nieuwe boom plaatsen op een toegewezen plaats of buurt.

3. Vraagt de gemeente ook een vergunning aan voor het kappen van een boom of bomen?

Ja, de gemeente vraagt een omgevingsvergunning voor kappen aan. Er zijn uitzonderingen:

  • Noodsituaties: Als een boom bijna omvalt en er daardoor direct gevaar voor de omgeving ontstaat mag de gemeente de boom kappen zonder vergunning. 
  • Iepziekte: Bij iepen die besmet zijn met de iepziekte, gaat de gemeente direct tot rooien over. Deze iepziekte is erg besmettelijk en zieke bomen sterven snel af.

De gemeente kan ook u als particulier aanschrijven als u een zieke iep op uw terrein heeft staan. U bent dan verplicht de boom zo snel mogelijk te rooien.

4. Wat gebeurt er als ik kap zonder vergunning?

Een boom kappen zonder vergunning is strafbaar. U kunt hiervoor een boete krijgen. Daarnaast kan de gemeente u verplichten bomen terug te planten.