Kappen van bomen

Wilt u op uw eigen grond een boom kappen, verplaatsen of flink snoeien? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. U kunt dit controleren via het Omgevingsloket. U kunt ook een vergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

Naar het Omgevingsloket

Kosten

Een aanvraag voor het kappen van bomen kost:

  • € 240,63 voor inwoners
  • € 349,06 voor ondernemers

Vraag en antwoord

Nee, als inwoner kunt u geen vergunning aanvragen voor het kappen van een gemeenteboom. Vindt u dat er een boom op straat, langs de weg, of op een andere plek in de openbare ruimte weggehaald moet worden? Maak dan een melding.

Soms krijgt u een vergunning met de voorwaarde dat u een nieuwe boom plant. Dat zorgt ervoor dat het aantal bomen gelijk blijft.

Ja, maar er zijn uitzonderingen:

  • Noodsituaties: bijvoorbeeld als een boom bijna omvalt
  • Iepziekte: Deze ziekte is erg besmettelijk en zieke bomen sterven snel af. Zelfs als een boom op uw eigen terrein staat kan de gemeente u verplichten deze boom zo snel mogelijk te kappen.

Een boom kappen zonder vergunning is strafbaar. U kunt hiervoor een boete krijgen. Daarnaast kan de gemeente u verplichten bomen terug te planten.