Kappen van bomen

Wilt u op uw eigen grond een boom kappen, verplaatsen of flink snoeien? Dan heeft u soms een omgevingsvergunning nodig. Er zijn verschillende regels. Welke regels er gelden, hangt af van de grootte van uw tuin.  

Mijn tuin is kleiner dan 500m2 

U heeft een vergunning nodig als: 

 • De boom monumentaal is. Kijk op de kaart om te zien welke bomen in Hoorn dat zijn.  
 • Er een actief nest in de boom zit. 

Mijn tuin is groter dan 500m2 

U heeft een vergunning nodig als: 

 • De boom monumentaal is. Kijk op de kaart om te zien welke bomen in Hoorn dat zijn. 
 • De doorgaande stam van de boom is hoger dan 220 cm. U meet de doorgaande stam vanaf de grond tot de onderkant van de eerste tak. 
 • De omtrek van de stam is meer dan 47 cm op 130 cm boven de grond. U meet deze omtrek met een meetlint om de boom op 130 cm van de grond.  
 • Er een actief nest in de boom zit. 

In onderstaande gevallen heeft u ook geen omgevingsvergunning nodig:

 • Het kappen van fruitbome­n
 • Het kappen van bomen die als windscher­m zijn opgesteld om boomgaard­en te beschermen.
 • Fijnsparr­en en andere coniferen jonger dan 12 jaar. 
 • Kweekgoed­. Dit zijn bomen gekweekt door een kwekerij op daarvoor bestemde terreinen.
 • Een wegbeplan­ting of eenrijige beplantin­g, op of langs landbouwg­rond, die bestaat uit niet-geknotte populiere­n of wilgen.
 • Een groep bomen die wordt uitgedund om het voortbest­aan van de overblijv­ende bomen te bevordere­n.
 • Een boom of groep bomen die moet worden gekapt vanwege ziekte of op last van de gemeente.

Heeft u twijfels of vragen? Neem dan contact op via het contactformulier

Een aanvraag voor het kappen van bomen kost:

 • € 318,19 reguliere bomen
 • € 600 monumentale bomen

Nee, als inwoner kunt u geen vergunning aanvragen voor het kappen van een gemeenteboom. Vindt u dat er een boom op straat, langs de weg, of op een andere plek in de openbare ruimte weggehaald moet worden? Maak dan een melding.

Soms krijgt u een vergunning met de voorwaarde dat u een nieuwe boom plant. Dat zorgt ervoor dat het aantal bomen gelijk blijft.

Ja, maar er zijn uitzonderingen:

 • Noodsituaties: bijvoorbeeld als een boom bijna omvalt
 • Iepziekte: Deze ziekte is erg besmettelijk en zieke bomen sterven snel af. Zelfs als een boom op uw eigen terrein staat kan de gemeente u verplichten deze boom zo snel mogelijk te kappen.

Een boom kappen zonder vergunning is strafbaar. U kunt hiervoor een boete krijgen. Daarnaast kan de gemeente u verplichten bomen terug te planten.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.