Kappen van bomen

Als u een boom of struik wilt kappen, verplaatsen, of flink wilt snoeien, heeft u bijna altijd een omgevingsvergunning nodig. U kunt dit controleren via de vergunningcheck op het Omgevingsloket. U kunt ook een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Dit geldt voor zowel inwoners als ondernemers.

Naar het Omgevingsloket

Voorwaarden

  • U bent eigenaar van de boom.

Kosten

Een aanvraag voor het kappen van bomen kost:

  • € 240,63 voor inwoners
  • € 349,06 voor ondernemers

Vraag en antwoord

Nee, als inwoner kunt u geen vergunning voor het kappen van een gemeenteboom aanvragen. U kunt wel een melding doen als u wilt dat een boom in de openbare ruimte weggehaald of gesnoeid wordt.

Soms krijgt u een omgevingsvergunning op voorwaarde van herplanting. Daarmee probeert de gemeente Hoorn het bomenaantal gelijk te houden. U moet dan een nieuwe boom plaatsen op een toegewezen plaats of buurt.

Ja, de gemeente vraagt een omgevingsvergunning voor kappen aan. Er zijn uitzonderingen:

  • Noodsituaties: Als een boom bijna omvalt en er daardoor direct gevaar voor de omgeving ontstaat mag de gemeente de boom kappen zonder vergunning. 
  • Iepziekte: Bij iepen die besmet zijn met de iepziekte, gaat de gemeente direct tot rooien over. Deze iepziekte is erg besmettelijk en zieke bomen sterven snel af.

De gemeente kan ook u als particulier aanschrijven als u een zieke iep op uw terrein heeft staan. U bent dan verplicht de boom zo snel mogelijk te rooien.

Een boom kappen zonder vergunning is strafbaar. U kunt hiervoor een boete krijgen. Daarnaast kan de gemeente u verplichten bomen terug te planten.