Vraagt de gemeente ook een vergunning aan voor het kappen van een boom of bomen?

Ja, de gemeente vraagt een omgevingsvergunning voor kappen aan. Er zijn uitzonderingen:

  • Noodsituaties: Als een boom bijna omvalt en er daardoor direct gevaar voor de omgeving ontstaat mag de gemeente de boom kappen zonder vergunning. 
  • Iepziekte: Bij iepen die besmet zijn met de iepziekte, gaat de gemeente direct tot rooien over. Deze iepziekte is erg besmettelijk en zieke bomen sterven snel af.

De gemeente kan ook u als particulier aanschrijven als u een zieke iep op uw terrein heeft staan. U bent dan verplicht de boom zo snel mogelijk te rooien.

Zie meer informatie bij Kappen van bomen