B&W Commissies

B & W-commissies ondersteunen het college van burgemeester en wethouders. De commissies geven advies over voorstellen. Ook beoordelen ze of de betrokken partijen voldoende aan bod zijn gekomen. De leden van de commissies zijn onafhankelijk. Elke commissie heeft leden met relevante kennis voor de commissie. De vergaderingen van de commissies zijn meestal openbaar en vinden plaats in het stadhuis.

Commissie Naamgeving openbare ruimte

Deze adviescommissie adviseert het college over:

 • de vaststelling van grenzen aan woonplaatsen
 • de toekenning van namen aan straten, andere delen van de openbare ruimten en gemeentelijke bouwwerken
 • de verdeling van wijken en buurten

De commissie vergadert zodra er voldoende agendapunten zijn.

Ruimtelijke Adviescommissie

Voorheen Commissie voor Monumenten en Welstand. Deze adviescommissie geeft het college advies over:

 • de toepassing van de Erfgoedwet en Omgevingswet
 • de verordening fysieke leefomgeving (voorheen Erfgoedverordening)
 • het monumentenbeleid
 • ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het historisch stadsgezicht en de linten
 • de toepassing van de Woningwet

De Ruimtelijke Adviescommissie vergadert elke woensdag in de oneven week. Meer informatie over welstand vindt u op de website van de Federatie Ruimtelijke kwaliteit.

Commissie voor de Beeldende Kunst

Deze adviescommissie adviseert over:

 • de toepassing van beeldende kunst in het openbare gebied
 • de realisering en instandhouding van accommodaties die over beeldende kunst gaan
 • maatregelen om de verkoop van beeldende kunstproducten te stimuleren

De commissie begeleidt daarnaast de plaatsing van kunstwerken in de openbare ruimte. De commissie vergadert als er adviezen nodig zijn.

Commissie Bezwaarschriften

Deze commissie behandelt bezwaarschriften. U kunt een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met een beslissing van de overheid. Als het bezwaarschrift ontvankelijk is, bekijkt de raad, het college of de burgemeester opnieuw naar het besluit. Daarna geeft het bestuursorgaan een oordeel over het bezwaarschrift. Dat oordeel kan afwijken van het advies van de commissie. Deze commissie adviseert niet alleen het college maar ook de gemeenteraad.

Commissie Bezwaarschriften Sociaal Domein

Deze commissie behandelt de bezwaarschriften die te maken hebben met onder meer de Wmo, bijzondere bijstand, Jeugdwet en schuldhulpverlening. De commissie behandelt ook bezwaarschriften voor de regio Westfriesland die gaan over beschermd wonen.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.