Dyslexie

Het is de taak van de gemeente om de dyslexiezorg voor kinderen in de basisschoolleeftijd te organiseren en te financieren. Het gaat om de zorg voor kinderen met ernstige dyslexie (ED).

Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben ernstige problemen met lezen en/of spellen. Wel hebben ze een normale of hoge intelligentie.

Ernstige dyslexie

Ernstige dyslexie is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis. Dit kan samengaan met andere ontwikkelingsstoornissen. Voorbeelden hiervan zijn dat ernstige dyslexie samengaat met een aandachtstekortstoornis (ADHD); met autisme (ASS); met een dwangstoornis (OCD) of met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Ernstige Dyslexie in combinatie met een andere aandoening 

Kinderen die naast Ernstige Dyslexie een andere aandoening hebben, hebben mogelijk ook een behandeling nodig voor de andere aandoening. Voor een goede afstemming werken de verschillende betrokken zorgaanbieders daarom samen.

Over de diagnose en behandeling van dyslexie (ED) bij uw kind wordt u door de school over het traject geïnformeerd. U kiest zelf welke aangesloten zorgaanbieder de diagnose gaat stellen en uw kind eventueel gaat behandelen. De school brengt u in contact met deze zorgaanbieder.

Het traject gaat als volgt:

  • De ouders kiezen een zorgaanbieder. De school stuurt op verzoek van de ouders de gegevens, het verwijzingsadvies (een deel van het leerlingdossier), naar de zorgaanbieder. 
  • De zorgaanbieder bekijkt het dossier en geeft aan of er op basis van het dossier een diagnose gesteld kan worden. Dit wordt doorgegeven aan de ouders en de school. 
  • De zorgaanbieder informeert de gemeente over de aanvraag van de school voor een diagnose.
  • De gemeente stuurt een brief naar de ouders.
  • De zorgaanbieder onderzoekt u kind op ernstige enkelvoudige dyslexie. Als uw kind geen ernstige enkelvoudige dyslexie heeft, kan uw kind geen behandeling krijgen. De zorgaanbieder geeft dit aan bij de ouders en de school. Als uw kind wel ernstige enkelvoudige dyslexie heeft start de zorgaanbieder een behandeltraject.

Ondersteuning bij dyscalculie maakt deel uit van de basisondersteuning die elke school moet bieden. Ook als het gaat om de diagnose van dyscalculie is de gemeente niet verantwoordelijk. 

Voor welke kinderen is dyslexiezorg van de gemeente?

De doelgroep bestaat uit kinderen van 7 tot en met 12 jaar, en het gezin. De ouder of gezaghouder van het gezin moet in Hoorn wonen.

Is de dyslexiezorg van de gemeente ook voor kinderen op het voortgezet onderwijs?

Nee, de school moet deze kinderen zelf ondersteuning bieden. 

Is de dyslexiezorg van de gemeente ook voor kinderen met lichte dyslexie?

Nee, de school moet deze kinderen zelf ondersteuning bieden.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.