Dyslexie

Het is de taak van de gemeente om de dyslexiezorg voor kinderen te organiseren en financieren. Het gaat om de zorg voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED).

Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben ernstige problemen met lezen en/of spellen. Wel hebben ze een normale intelligentie.

Ernstige enkelvoudige dyslexie

Enkelvoudig betekent dat een kind geen psychische stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornis heeft. Kinderen die naast dyslexie een andere aandoening hebben (bijvoorbeeld ADHD), hebben mogelijk eerst een behandeling nodig voor de andere aandoening, voordat ze de diagnose Ernstige enkelvoudige dyslexie kunnen krijgen en daarvoor behandeld kunnen worden.

Over de diagnose en behandeling van dyslexie (EED) bij uw kind wordt u door de school over het traject geïnformeerd. U kiest zelf welke aangesloten zorgaanbieder de diagnose gaat stellen en uw kind eventueel gaat behandelen. De school brengt u in contact met deze zorgaanbieder.

Het traject gaat als volgt:

  • De ouders kiezen een zorgaanbieder. De school stuurt op verzoek van de ouders de gegevens, het verwijzingsadvies (een deel van het leerlingdossier), naar de zorgaanbieder. 
  • De zorgaanbieder bekijkt het dossier en geeft aan of er op basis van het dossier een diagnose gesteld kan worden. Dit wordt doorgegeven aan de ouders en de school. 
  • De zorgaanbieder informeert de gemeente over de aanvraag van de school voor een diagnose.
  • De gemeente stuurt een brief naar de ouders.
  • De zorgaanbieder onderzoekt u kind op ernstige enkelvoudige dyslexie. Als uw kind geen ernstige enkelvoudige dyslexie heeft, kan uw kind geen behandeling krijgen. De zorgaanbieder geeft dit aan bij de ouders en de school. Als uw kind wel ernstige enkelvoudige dyslexie heeft start de zorgaanbieder een behandeltraject.

Voor welke kinderen is dyslexiezorg van de gemeente?

De doelgroep bestaat uit kinderen van 7 tot en met 12 jaar, en het gezin. De ouder of gezaghouder van het gezin moet in Hoorn wonen.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.