Dyslexie

Het is de taak van de gemeente om de dyslexiezorg voor kinderen te organiseren en financieren. Het gaat om de zorg voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED).

Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben ernstige problemen met lezen en/of spellen. Wel hebben ze een normale intelligentie.

Ernstige enkelvoudige dyslexie

Enkelvoudig betekent dat een kind geen psychische stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornis heeft. Kinderen die naast de dyslexie een andere aandoening hebben (bijvoorbeeld ADHD), hebben eerst een behandeling nodig voor de andere aandoening.

Aanvragen

Voor de diagnose en behandeling van dyslexie bij kinderen kunt u bij 1.Hoorn van de gemeente terecht. 1.Hoorn levert de jeugd- en gezinswerker en brengt u in contact met een zorgaanbieder. Het traject gaat als volgt:

  • De school bespreekt met de ouders dat zij zich moeten aanmelden bij 1.Hoorn. De school geeft het verwijzingsadvies (een deel van het leerlingdossier) aan de ouders mee. De school heeft het dyslexieprotocol gevolgd.
  • 1.Hoorn koppelt binnen 2 weken een jeugd- en gezinswerker aan de ouders. Deze gaat in gesprek met de ouders over hun zorgvraag. De ouders krijgen uitleg over het traject en krijgen de keuze tussen een aantal zorgaanbieders. 
  • De ouders kiezen een zorgaanbieder en vragen de school om de gegevens naar de zorgaanbieder te sturen. De gegevens die nodig zijn, zijn het aanmeldformulier en verwijzingsadvies.
  • De zorgaanbieder bekijkt het dossier en geeft aan of hij op basis van het dossier een diagnose kan stellen. Dit geeft hij door aan de ouders en de jeugd- en gezinswerker.
  • De jeugd- en gezinswerker maakt een beschikking. Deze wordt afgegeven voor maximaal 1 jaar. Ouders krijgen deze thuisgestuurd. De jeugd- en gezinswerker stuurt een opdrachtbevestiging voor diagnostiek en behandeling naar de zorgaanbieder.
  • De zorgaanbieder stelt een diagnose. Als uw kind geen ernstige enkelvoudige dyslexie heeft, kan hij geen behandeling krijgen. De zorgaanbieder geeft dit aan bij de ouders en de jeugd- en gezinswerker van 1.Hoorn.

Vraag en antwoord

Voor welke kinderen is dyslexiezorg van de gemeente?

De doelgroep bestaat uit kinderen van 7 tot en met 12 jaar, en het gezin. De ouder of gezaghouder van het gezin moet in Hoorn wonen.