Leerlingenvervoer

Ouders van kinderen die vanwege een structurele beperking niet zelfstandig kunnen reizen, kunnen bij de gemeente vervoer of een vergoeding aanvragen. Dit gaat om vervoer naar regulier en speciaal basis- en voortgezet onderwijs. U kunt vanaf 1 maart een aanvraag doen voor het komende schooljaar.

Nodig bij de aanvraag

Het kan zijn dat u onderstaande gegevens nodig heeft voor de aanvraag.

Vervoersadvies van school

Dit is een formulier met het advies van de school over welke ondersteuning uw kind nodig heeft om veilig naar school te reizen.  

Medische verklaring

Een behandelend (medisch) specialist onderbouwt hierin dat uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen door een structurele lichamelijke, zintuiglijke, psychische en/of verstandelijke handicap.

IB60 formulier 2020

Deze levert u in als:

 • uw kind regulier basisonderwijs volgt en
 • u een vergoeding voor fiets of openbaar vervoer aanvraagt en
 • uw belastbaar gezamenlijke inkomen lager is dan norm:
  • Schooljaar 2022/2023: in 2020 lager dan € 27.900
  • Schooljaar 2023/2024: in 2021 lagen dan € 28.800 

U vraagt dit IB60 formulier aan op de website van de Belastingdienst of via de Belastingtelefoon 0800 0543. 

Ingangsdatum

De aanvraag voor een nieuw schooljaar doet u jaarlijks vóór 1 juni. Aanvragen voor een lopend schooljaar doet u wanneer dit aan de orde is. De ingangsdatum voor leerlingenvervoer is op z’n vroegst de datum waarop uw aanvraag binnenkomt. U kunt dit niet met terugwerkende kracht aanvragen.

Aanvragen

Vanaf 1 maart kunt u leerlingenvervoer aanvragen voor het nieuwe schooljaar. U logt in met uw eigen DigiD (niet die van uw kind).

Aanvragen leerlingenvervoer

Wilt u als instelling vervoer aanvragen voor een leerling?

Stuur een e-mail naar DoelGroepenvervoerWF@hoorn.nl.

Wijziging doorgeven

Heeft u leerlingenvervoer en wilt u een wijziging doorgeven zoals een verhuizing of verandering van school? Geef dit via onderstaande knop door.

Wijziging doorgeven

 • De leerling woont in de gemeente Hoorn
 • De afstand tot de dichtstbijzijnde toegankelijke school is 6 kilometer of meer. De afstand tussen school en uw woning wordt gemeten met de ANWB-routeplanner. We gaan uit van de kortste route met de auto of fiets.
 • Er is sprake van een lichamelijke, zintuiglijke, psychische en/of verstandelijke structurele beperking waardoor de leerling (ook niet met begeleiding) met de fiets of het openbaar vervoer kan reizen.
 • Het gaat om vervoer naar regulier of speciaal basis- en voortgezet onderwijs of een nieuwkomersklas.
 • De school is niet in Hoorn óf de school is een nieuwkomersklas.

De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal 8 weken. Daarna ontvangt u een brief of e-mail waarin staat of de aanvraag goedgekeurd wordt.

Dit kan alleen als de stage verplicht is vanuit de school en op schooldagen is. U moet hiervoor wel een stageovereenkomst inleveren.
Is de stage in het weekend, tijdens vakanties of na 18.00 uur? Dan kunt u alleen een kilometervergoeding aanvragen. 
Omdat stage een opstap is naar deelname in het verkeer kijkt de gemeente kritisch naar de mogelijkheden van het openbaar vervoer of fiets. Dit om de zelfredzaamheid van het kind te bevorderen. 

 • Wonen de ouders in verschillende gemeenten?
  Dan moeten beide ouders leerlingenvervoer aanvragen voor de dagen dat het kind bij hen woont. Dit doet u ieder bij uw eigen gemeente.
 • Wonen beide ouders in de gemeente Hoorn?
  Dan kan één van de ouders een aanvraagformulier invullen. Op het aanvraagformulier is ruimte om 2 adressen in te vullen.

Vanaf 10 jaar verwacht de gemeente dat kinderen zelfstandig van en naar school kunnen reizen met de fiets of het openbaar vervoer. Gaat uw kind naar het speciaal (basis) of voortgezet onderwijs? Dan kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen.
Als zelfstandig reizen alleen lukt met begeleiding, kunt u daarvoor ook een vergoeding aanvragen. Kan uw kind ook niet met begeleiding op de fiets of met het openbaar vervoer? Dan komt uw kind mogelijk in aanmerking voor schoolbusvervoer. 

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.