Leerlingenvervoer

Ouders van leerlingen die vanwege een structurele beperking niet zelfstandig kunnen reizen, kunnen bij de gemeente vervoer aanvragen. Dit gaat om vervoer naar regulier en speciaal basis- en voortgezet onderwijs.

Aanvragen leerlingenvervoer

U moet voor elk schooljaar opnieuw een aanvraag voor leerlingenvervoer indienen.

  • Wilt u voor het eerst leerlingenvervoer aanvragen? Stuur dan een mail naar doelgroepenvervoerwf@hoorn.nl. U ontvangt dan het juiste formulier.
  • Heeft u eerder leerlingenvervoer aangevraagd? Dan ontvangt u in juni automatisch een mail met het juiste formulier.

Nodig bij de aanvraag

Vervoersadvies van school

De school adviseert de gemeente over welke ondersteuning de leerling nodig heeft bij het reizen. De school geeft u het formulier. Hierop staat wat de leerling zelf kan en wat de leerling nodig heeft om veilig naar school te reizen.

Medische verklaring

Een behandelend (medisch) specialist verklaart hierin dat de leerling niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen door een structurele lichamelijke, zintuiglijke, psychische en/of verstandelijke handicap.

IB60 formulier 2020

Deze levert u in als de leerling regulier basisonderwijs volgt en uw belastbaar gezamenlijke inkomen in 2020 lager was dan € 27.900. U vraagt dit IB60 formulier aan op de website van de Belastingdienst of via de Belastingtelefoon 0800 0543. 

Ingangsdatum

De ingangsdatum voor leerlingenvervoer is de datum waarop uw aanvraag binnenkomt of later. U kunt niets met terugwerkende kracht aanvragen. Aanvragen voor het aankomende schooljaar moeten voor 1 juli 2022 ingediend zijn. U ontvangt dan uiterlijk 26 augustus 2022 een brief of e-mail waarin staat of de aanvraag goedgekeurd wordt.

  • De leerling woont in de gemeente Hoorn
  • Er is sprake van een lichamelijke, zintuiglijke, psychische en/of verstandelijke handicap waardoor de leerling (ook niet met begeleiding) met de fiets of het openbaar vervoer kan reizen.
  • De afstand tot de dichtstbijzijnde toegankelijke school is 6 kilometer of meer. De afstand tussen school en uw woning wordt gemeten met de ANWB-routeplanner. We gaan uit van de kortste route.
  • Het gaat om vervoer naar regulier of speciaal basis- en voortgezet onderwijs of een nieuwkomersklas.
  • De school is niet in Hoorn óf de school is een nieuwkomersklas.
  1. Hoe lang duurt het voordat de aanvraag verwerkt is?

De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal 8 weken. Daarna ontvangt u een brief of e-mail waarin staat of de aanvraag goedgekeurd wordt.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.