Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is vervoer voor kinderen naar het speciaal basis- en voortgezet onderwijs. Meer informatie over leerlingenvervoer vindt u op de website van Leerlingenvervoer Westfriesland. In 2019 komt er een nieuwe website. Alle cliënten/ouders/verzorgers krijgen hier nog een bericht over.

Mijn kind aanmelden

De school waar uw kind naar toe gaat, meldt uw kind aan voor leerlingenvervoer bij Team Doelgroepenvervoer in Hoorn. U ontvangt vervolgens een aanvraagformulier voor ouders. Dit formulier moet u binnen 10 dagen volledig ingevuld en ondertekend afgeven of sturen naar de gemeente waarin u woont. De adressen vindt u op de website van leerlingenvervoer Westfriesland.

Vragen

Als u vragen heeft, kunt u bellen met Team Doelgroepenvervoer via telefoonnummer 0229 25 22 00. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur. U kunt ook bellen naar de gemeente waarin u woont. Buiten de kantoortijden van Doelgroepenvervoer kunt u contact opnemen met de vervoerder om uw kind eventueel af te melden: 0228-583000.

Wijziging doorgeven

Alle wijzigingen over het vervoer kunt u doorgeven via doelgroepenvervoerwf@hoorn.nl. Ook kunt u dit via de app of het mobiliteitsnet regelen. Voor informatie over inloggegevens of informatie over het aanvragen van inloggegevens kunt u mailen naar doelgroepenvervoerwf@hoorn.nl.

Voorwaarden

Uw kind kan het leerlingenvervoer gebruiken als de aanmelding van school goedgekeurd is door gemeente waarin u woont. U ontvangt van hen een beschikking (besluit) waarin de goedkeuring staat.