Exploitatie buurthuis of kantine van een sportvereniging

U heeft een drank- en horecavergunning nodig als u alcohol schenkt aan uw klanten. Ook als dat in een buurthuis of kantine van een sportvereniging is. Dit worden paracommerciële instellingen genoemd. De regels daarvoor zijn wel anders dan voor commerciële bedrijven. Als u ook eten verkoopt, heeft u ook een exploitatievergunning nodig.

Wanneer een drank- en horecavergunning

U moet een Drank- en Horecavergunning aanvragen als:

 • u een sportkantine wilt starten 
 • de vereniging van bestuur of eigenaar wisselt
 • de inrichting van uw kantine (bouwtechnisch) verandert

Voorwaarden

Voor instellingen die horeca niet als hoofddoel hebben, gelden andere regels dan voor commerciële bedrijven. Dit geldt voor bijvoorbeeld sportverenigingen. De volgende regels zijn in dat geval van toepassing:

 • Er moeten twee bestuursleden op de vergunning staan. Zij moeten een Verklaring Sociale Hygiëne hebben.
 • De barvrijwilligers hebben een voorlichting gevolgd over sociale hygiëne. Welke voorlichting dit is, neemt u op in uw bestuursreglement.
 • Er is een registratielijst van de barvrijwilligers aanwezig. 
 • Er is een bestuursreglement waarin duidelijk wordt dat u de alcohol op verantwoorde wijze schenkt. Dit reglement is aanwezig in de kantine. Ook levert u het in bij de aanvraag voor een vergunning.
 • U mag alleen alcohol schenken op de tijden die zijn vastgelegd door de gemeente.

Kosten

Een drank- en horecavergunning kost:

 • € 573,39 voor een nieuwe vestiging of overname van een bestaande zaak
 • € 167,67 voor het wijzigen van een leidinggevende

Aanvragen

Voor de aanvraag vult u het aanvraagformulier in. Daarbij stuurt u mee:

 • een kopie van uw bestuursreglement 
 • een kopie van uw Verklaring Sociale Hygiëne

De gemeente controleert of uw kantine en de leidinggevenden aan de eisen voldoen.