Exploitatievergunning

Wilt u een restaurant of café starten of overnemen? Dan heeft u een exploitatievergunning nodig. Ook voor een buurthuis, kantine van een sportvereniging of een coffeeshop is een exploitatievergunning nodig.

Drank verkopen

Als u alcoholische dranken verkoopt aan uw klanten, heeft u een drank- en horecavergunning nodig. U kunt deze samen aanvragen met een exploitatievergunning.

Voorwaarden

Voorwaarden voor het aanvragen van een exploitatievergunning:

 • U bent 21 jaar of ouder
 • Uw horecabedrijf past binnen het bestemmingsplan (alleen met hoge uitzondering wordt afgeweken van het bestemmingsplan).

U moet bij uw aanvraag ook rekening houden met:

 • de openbare orde 
 • de openbare veiligheid 
 • het woon- en leefklimaat 
 • de volksgezondheid 
 • het milieu

BIBOB-toets

Als u een exploitatievergunning aanvraagt, of als u iets verandert aan de ondernemersvorm of een bestaande onderneming overneemt, voert de gemeente een BIBOB-toets uit. Hiermee wordt uw persoonlijke achtergrond onderzocht.

Kosten

Aanvraag exploitatievergunning voor commerciële inrichtingen € 413,29.
Aanvraag exploitatievergunning paracommerciële (verenigingen en stichtingen) inrichtingen € 258,31.

Aanvragen of wijzigen

U kunt een exploitatievergunning aanvragen via vbt@hoorn.nl of per post. Geef in de aanvraag aan voor welk adres u een exploitatievergunning aanvraagt.

Vergunning wijzigen

Een wijziging geeft u door via vbt@hoorn.nl. De wijziging moet bestaan uit u uw naam, adres, de wijziging en een plattegrond of tekening van de wijziging.

Vraag en antwoord

1. Heb ik een vergunning nodig voor een bedrijfskantine?

Nee.

2. Wanneer moet ik een nieuwe vergunning aanvragen?

U moet een nieuwe exploitatievergunning aanvragen als:

 • De rechtsvorm of naam van uw onderneming verandert.
 • U de zaak overneemt.

3. Wanneer moet ik een bestaande exploitatievergunning laten wijzigen?

 • Als u een andere leidinggevende in dienst neemt.
 • Als er iets aan de ruimte verandert (bijvoorbeeld een verbouwing of uitbreiding van een terras).