Fraude melden

Heeft u het vermoeden dat iemand in uw omgeving fraudeert? Denkt u dat een woning wordt bewoond, verhuurd of gebruikt op een manier die niet is toegestaan? Meld het meteen bij de gemeente.

Melden

Wat is fraude?

Er zijn veel soorten fraude. Een veel voorkomende vorm van fraude waar de gemeente mee te maken heeft is woon- en adresfraude. Woon- en adresfraude heeft negatieve gevolgen voor mensen die een woning zoeken, zorgt voor overlast en geeft een onveilig gevoel. Woonfraude blijkt vaak de basis te zijn voor fraude met uitkeringen, toeslagen, kinderbijslag of studiefinanciering.

Wanneer is er sprake van woonfraude?

Als personen zich bewust niet inschrijven op het adres waar ze wonen, een huurwoning onderverhuren aan anderen, in een koop- of huurwoning hennepplanten kweken, een bedrijfspand gebruiken als woonruimte of er met te veel mensen wonen. Dit zijn allemaal voorbeelden van woonfraude. Woonfraude wordt niet geaccepteerd door de gemeente en door de woningcorporaties. Samen met de politie en andere instanties wordt deze vorm van fraude opgespoord en aangepakt.

Herkennen en melden

Signalen over woonfraude zijn erg verschillend. Voorbeelden zijn:

  • De brievenbus is vol en wordt zelden geleegd;
  • Veel in- en uitloop van mensen, ook tot laat in de nacht;
  • Het lijkt alsof er teveel mensen of meerdere gezinnen wonen;
  • Er wonen steeds andere mensen in de woning;
  • Een woning die al lange tijd leeg staat;
  • Een woning die als hotel of pension wordt gebruikt;
  • Prostitutie of mensenhandel in een woning;
  • Kamerverhuur;
  • Hennepteelt of drugshandel in een woning;
  • Er is veel overlast van geluid of vuil.

Melden van een vermoeden gaat in vertrouwen

Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld en uw gegevens worden niet gedeeld met anderen. Bij voldoende informatie én een goede reden voor twijfel over de bewoning van het adres start de gemeente een onderzoek. Bij het onderzoek kan de gemeente andere partijen benaderen, zoals omwonenden, instanties en verhuurders.  

Waarom is melden belangrijk?

Inwoners van Hoorn moeten veilig en prettig kunnen wonen en leven. Maar ook als mensen slachtoffer zijn van fraude, of er spelen andere problemen, dan kijken wij hoe we hulp kunnen bieden. Zo beschermen we inwoners van de gemeente en bestraffen mensen die zich niet aan de regels houden.

De gemeente Hoorn is aangesloten bij de landelijke aanpak adreskwaliteit. Dit is een programma van de Rijksoverheid. Via deze samenwerking geven overheidsorganisaties hun twijfels over een adres door aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de gegevens niet juist zijn, dan zal de gemeente dat aan de bewoners melden. Bij voldoende bewijs is de gemeente bevoegd en verplicht die gegevens te wijzigen. Dat kan gevolgen hebben voor ontvangen toelagen en andere regelingen.

1. Wat doet de gemeente aan fraude?

De gemeente controleert actief de gegevens van de inwoners en doet onderzoek in de wijken. Daarnaast worden klachten en meldingen over fraude onderzocht en volgt actie. Fraudemeldingen die niet voor de gemeente bestemd zijn worden niet in behandeling genomen. Meldingen voor andere instanties, zoals WerkSaam of Intermaris kunt u doen bij de instantie zelf.

2. Kan ik ook anoniem fraude melden?

Ja, dat kan. Ook als de melding niet anoniem is dan gaan wij zeer vertrouwelijk met uw melding om. Via het formulier kunt u aangeven of u anoniem wilt blijven. De gemeente is ook aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. 

U kunt ook schriftelijk of per e-mail een melding doen. Dan kunt u een brief sturen naar gemeente Hoorn, t.a.v. Melding fraude, Postbus 603 1620 AR Hoorn of naar fraude@hoorn.nl

3. Wie krijgen bericht van mijn fraudemelding?

De fraudemelding wordt vertrouwelijk behandelt. De gemeente mag alleen gegevens delen met andere instanties als dat volgens de wettelijke regels is toegestaan.

4. Waarom krijg ik geen terugkoppeling van mijn melding?

In verband met privacy mag de gemeente geen gegevens over het verloop van het onderzoek delen.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.