Fraude melden

Heeft u het vermoeden dat iemand in uw omgeving fraudeert? Meld het meteen bij de gemeente.

Wat is fraude?

De meeste soorten fraude zijn woon- en adresfraude, uitkeringsfraude en zorgfraude. Denkt u soms: hier klopt iets niet? U vermoedt dat iemand die een dure auto bezit een uitkering heeft? Of dat iemand fraudeert met geld of toeslagen waar hij of zij geen recht op heeft, zoals voor de zorg of studiefinanciering. Of iemand met een goede baan en een koopwoning die zijn woning illegaal verhuurt? Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Door een melding te maken wordt fraude aangepakt zodat:

 • er meer huurwoningen vrij komen
 • uw wijk of buurt verbetert
 • misbruik van toeslagen en uitkeringen minder wordt
 • slachtoffers van fraude hulp krijgen

Melden kan anoniem en in vertrouwen

Bij voldoende informatie start de gemeente een onderzoek. Dit gaat in samenwerking met Intermaris, WerkSaam, de politie en Parkmanagement Hoorn.

Melden

Voorbeelden van fraude

Uitkeringsfraude is fraude door mensen die een uitkering hebben en daarbij:

 • (zwart)werken
 • Samenwonen terwijl de gemeente dit niet weet
 • Een eigen bedrijf hebben
 • Geld of bezittingen hebben, zoals een dure auto of meerdere woningen (ook woningen in het buitenland)

Adres- of woonfraude is fraude bij een woning waarvan u denk dat er:

 • Illegale verhuur, illegale bewoning, kamerverhuur of onderhuur plaatsvindt
 • Hennep wordt geteeld
 • Prostitutie plaatsvindt
 • De hoofdhuurder vertrokken is
 • Een woning die lang leegstaat
 • Toeristen zijn die de woning lang huren
 • Meer dan 4 volwassenen in de woning wonen
 • Iemand woont die onterechte huurtoeslag krijgt.

Zorgfraude is fraude met toeslagen of geld dat voor zorg bedoeld is. Denk aan fraude met:

 • Persoonsgebonden budget
 • Bijzondere bijstand

Waarom is melden belangrijk?

Inwoners van Hoorn moeten veilig en prettig kunnen wonen en leven. Het is belangrijk dat overheidsgeld terecht komt bij mensen die dit hard nodig hebben. En dat alleen mensen die daar recht op hebben toeslagen of een huurwoning krijgen. Maar ook als mensen slachtoffer zijn van fraude dan kijken wij hoe we hulp kunnen bieden. Zo beschermen we inwoners van de gemeente en bestraffen mensen die zich niet aan de regels houden.

De gemeente Hoorn is aangesloten bij de landelijke aanpak adreskwaliteit. Dit is een programma van de Rijksoverheid. Via deze samenwerking geven overheidsorganisaties hun twijfels over een adres door aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de gegevens niet juist zijn, dan zal de gemeente dat aan de bewoners melden. Bij voldoende bewijs is de gemeente bevoegd en verplicht die gegevens te wijzigen. Dat kan gevolgen hebben voor ontvangen toelagen en andere regelingen.

1. Wat doet de gemeente aan fraude?

De gemeente controleert actief de gegevens van de inwoners en doet onderzoek in de wijken. Daarnaast worden klachten en meldingen over fraude onderzocht en volgt actie. Fraudemeldingen worden door de gemeente altijd doorgezet naar de juiste organisatie of instantie, zoals politie, Intermaris, WerkSaam of Parkmanagement Hoorn.

2. Kan ik ook anoniem fraude melden?

Ja, dat kan. Ook als de melding niet anoniem is dan gaan wij zeer vertrouwelijk met uw melding om. Via het formulier kunt u aangeven of u anoniem wilt blijven. De gemeente is ook aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. 

Wilt u liever telefonisch een melding doen? Dat kan via 0229 25 22 00. U kunt ook schriftelijk of per e-mail een melding doen. Dan kunt u een brief sturen naar gemeente Hoorn, t.a.v. Melding fraude, Postbus 603 1620 AR Hoorn of naar fraude@hoorn.nl

3. Wie krijgen bericht van mijn fraudemelding?

De gemeente werkt samen met Intermaris, WerkSaam en de politie om fraude tegen te gaan.

4. Waarom krijg ik geen terugkoppeling van mijn melding?

In verband met privacy mag de gemeente geen gegevens over het verloop van het onderzoek delen.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.