Welke achternaam kan ik mijn kind geven?

U kunt voor uw eerste kind de achternaam van een van de ouders kiezen. Alle volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam. Wilt u dat het kind de achternaam van de moeder krijgt? Dan laat u samen een akte van naamskeuze opmaken bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Als u niet kiest, krijgt uw kind automatisch een achternaam, afhankelijk van de gezinssituatie:

  • Getrouwde vader en moeder. Het kind krijgt de achternaam van de vader. 
  • Ongetrouwde vader en moeder. Het kind krijgt de achternaam van de moeder. Als het kind is erkend door de vader dan is er op dat moment een keuze gemaakt voor de achternaam van de vader of moeder.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen zijn de volgende 3 situaties mogelijk:

  1. Hebt u een verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de duomoeder. Wilt u dit niet, dan kunt u uiterlijk bij de aangifte van geboorte naamskeuze doen voor de achternaam van de moeder. Het heeft de voorkeur om dit tijdens de zwangerschap al te regelen.
  2. Hebt u geen verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? En de duomoeder erkent het kind? Bij de erkenning kiest u tegelijkertijd welke achternaam het kind krijgt.
  3. Hebt u geen verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? En de duomoeder erkent het kind niet maar adopteert het? Het kind krijgt automatisch de naam van de moeder. Wilt u dit niet? Dan doet u uiterlijk bij de aangifte van de geboorte een naamskeuze voor de naam van de aanstaande duomoeder. U kunt dit ook bij de adoptieprocedure bij de recht
Zie meer informatie bij Geboorte aangeven