Naamskeuze voor uw kind

U mag bij de geboorte van uw eerste kind zelf kiezen welke achternaam uw kind krijgt: die van uzelf of van uw partner. Sinds 1 januari 2024 is het ook mogelijk om uw kind een combinatie van allebei uw achternamen te geven. Op deze pagina leest u hoe naamskeuze werkt.

U mag zelf kiezen welke achternaam uw kind krijgt: die van uzelf of van uw partner. Als u geen keuze maakt, krijgt uw kind automatisch de achternaam die volgens de wet bij uw gezinssituatie hoort. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Alle kinderen zelfde achternaam

De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Vanaf 1 januari 2024 is de wet Introductie gecombineerde geslachtsnaam geldig. Dit betekent dat u als ouders uw kind een combinatie van allebei uw achternamen kan geven.

Voorbeeld

Ouders de Vries en Jansen krijgen in 2024 hun eerste kind. Zij kunnen kiezen voor de achternamen:

  1. de Vries
  2. Jansen
  3. de Vries Jansen
  4. Jansen de Vries

Let op: Dit kan alleen als dit uw eerste kind is. De keuze maakt u bij erkenning. Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan maakt u een afspraak voor naamskeuze. Kijk verder op: Hoe kan ik de achternaam van mijn kind kiezen?

Overgangsregeling in 2024

In heel 2024 kunt u als ouders de naam van uw kinderen wijzigen naar een dubbele achternaam. Hiervoor komt u samen op afspraak naar het stadhuis. U moet wel voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • Uw oudste kind is geboren tussen 1 januari 2016 en 31 december 2023.
  • U bent getrouwd, u heeft een geregistreerd partnerschap of u heeft uw kinderen erkend.
  • U bent het als ouders eens over de achternaam of achternamen.

Het is dus niet mogelijk om de naam van uw kind of kinderen te wijzigen als uw oudste kind geboren is voor 2016. 

Kosten

Als u gebruik maakt van deze overgangsregeling moet u hiervoor betalen. De kosten voor het laten opmaken van een akte van naamskeuze zijn € 75 voor het eerste kind. Voor ieder volgend kind betaalt u € 50. Ook vervallen de reisdocumenten en moet er op eigen kosten een nieuwe aangevraagd worden.

Afspraak maken

Maak een afspraak om de naam van uw kind te wijzigen. Beide ouders moeten allebei aanwezig zijn en hun paspoorten meenemen naar de afspraak. Ook buitenlandse paspoorten.

Afspraak maken  

Uw kind krijgt bij geboorte automatisch de achternaam van de vader of de moeder. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt het kind automatisch de naam van de vader. In alle andere gevallen krijgt het kind automatisch de naam van de moeder. Wilt u de naam van de andere ouder, of een dubbele achternaam? Dan moet u naamskeuze doen.

Voorwaarden

Bij het maken van een naamskeuze voor de achternaam van uw (pasgeboren) kind geldt verder dat ten minste één van de ouders de Nederlandse nationaliteit moet hebben.

Naamskeuze is in de volgende gevallen mogelijk

  • Ge­trouw­de ou­ders en ou­ders met ge­re­gi­streerd part­ner­schap kun­nen naams­keu­ze doen vóór de ge­boor­te of bij ge­boor­te­aan­gif­te.
  • Niet-ge­trouw­de ou­ders moe­ten naams­keu­ze doen bij de er­ken­ning van het kind. Er­ken­ning (en dus naams­keu­ze) kan ook vóór de ge­boor­te. Doet u bij de er­ken­ning van het eer­ste kind geen naams­keu­ze? Dan krij­gen ook alle vol­gen­de kin­de­ren uit deze re­la­tie de ach­ter­naam van de moe­der.
  • Bent u al­leen­staan­de ou­der (we­du­we of we­duw­naar) en is uw part­ner over­le­den voor­dat u de naams­keu­ze hebt ge­daan? Dan kunt u voor uw kind de ach­ter­naam van de va­der of de moe­der kie­zen.

Afspraak maken

Voor naamskeuze gaat u persoonlijk met uw partner naar het Stadhuis. Dit kan alleen op afspraak.

Afspraak maken  

Meenemen

U moet al uw paspoorten of ID-kaarten meenemen, ook als u een tweede nationaliteit heeft. U moet de verklaring van naamskeuze samen afleggen. Het is niet mogelijk om iemand te machtigen om naamskeuze te doen.

Kosten

Naamskeuze is gratis. Let op: de achternaam die u kiest voor het eerstgeboren kind, geldt voor alle kinderen die uit diezelfde relatie geboren worden. Deze naamskeuze is mogelijk voor kinderen met de Nederlandse nationaliteit

Hebt u bij de erkenning van uw eerste kind naamskeuze gedaan? En bent u van plan met de andere ouder van uw kind(eren) te gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan? Dan kunt u nogmaals, eenmalig, naamskeuze voor uw kind(eren) doen. U kunt daarbij alleen kiezen voor de achternaam van de andere ouder.

Hoe werkt het?

Deze naamsverandering kan alleen op de dag dat u trouwt of uw partnerschap registreert. U moet dan beiden een akte van naamskeuze ondertekenen. Daarna is naamsverandering niet meer mogelijk. Wilt u de achternaam van uw kind(eren) veranderen als u trouwt of als u  uw partnerschap registreert? Geef dit dan ruim op tijd door aan de gemeente. Doe dit bijvoorbeeld bij het afleggen van de Verklaring huwelijk/partnerschapsregistratie of als u de datum en locatie reserveert.

Leeftijd kinderen

Heeft u meerdere kinderen onder de zestien jaar? Dan kunt u alleen naamswijziging doen voor al deze kinderen samen. Is uw kind ouder dan zestien jaar? Dan moet het kind ook zelf zijn handtekening zetten.

Kosten

Naamsverandering is gratis. Let op: de naamskeuze die bij de erkenning is gedaan, kan alleen veranderd worden bij huwelijk of partnerschap van de ouders.

Stief- en pleegkinderen

Stief- en pleegkinderen kunnen de achternaam van hun opvoeder krijgen. Het verzoek om een naamswijziging moet u doen bij Dienst Justis, een afdeling van ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie beslist over uw verzoek. Kijk voor meer informatie, voorwaarden en het aanvraagformulier op de website van Dienst Justis.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.