Naamskeuze voor uw kind

Bij de geboorte van uw eerste kind kunt u kiezen of uw kind uw eigen achternaam of die van uw partner krijgt. Vanaf 1 januari 2024 kunt u voor een dubbele achternaam kiezen voor uw kind. U kunt uw kind dan een combinatie van allebei uw achternamen geven.

Geboren op of na 1 januari 2016 en voor 1 januari 2024 

Is uw kind of zijn uw kinderen geboren op of na 1 januari 2016 en voor 1 januari 2024? Ook dan kunt u de achternaam vanaf 1 januari 2024 wijzigen. Meer informatie leest u op deze pagina. 

Vanaf 1 januari 2024 kunt u uw kind een combinatie van allebei uw achternamen geven.

Een voorbeeld

Ouders Appelman en de Vries krijgen in 2024 hun eerste kind. Zij kunnen kiezen voor de achternamen:
1. Appelman
2. De Vries
3. Appelman de Vries
4. de Vries Appelman

Overgangsregelingen 

Er zijn overgangsregelingen in deze wet. Hierdoor kunt u soms eerder een keuze maken of namen van eerdere kinderen wijzigen.

Nu erkennen, geboorte in 2023 of 2024

Gaat u uw kind in 2023 erkennen, maar wordt uw kind in 2024 geboren? Dan kunt in dat geval de dubbele naam nu al vast laten leggen in een akte. Dit heet de akte van erkenning van uw ongeboren vrucht. De naam van uw kind is dan vastgelegd, als uw kind in 2024 wordt geboren. Dit kan gratis. Wordt uw kind in 2023 geboren? Dan krijgt uw kind de naam van 1 van de ouders.

In 2024 de namen van uw kinderen wijzigen

In heel 2024 kunt u als ouders de naam van uw kinderen wijzigen naar een dubbele achternaam. Hiervoor komt u samen naar het stadhuis na het maken van een afspraak. 

Dit alleen mogelijk als:
•    Uw oudste kind is geboren op of na 1 januari 2016 en voor 1 januari 2024.
•    U bent getrouwd, u heeft een geregistreerd partnerschap of u heeft uw kinderen erkend.
•    U bent het als ouders eens over de achternaam of achternamen.

U kunt de naam van uw kind niet wijzigen in de naam van de andere ouder.

Ouders die gehuwd zijn of een partnerschap hebben en in 2024 een kind verwachten

Wilt u naamskeuze doen voor jullie eerste kind dat in 2024 binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren? In dat geval kunt u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van naamskeuze op laten maken. Hierin vermeldt u welke gecombineerde geslachtsnaam u voor hun eerste kind kiest. Deze naamskeuze heeft alleen gevolgen wanneer het kind daadwerkelijk in 2024 geboren wordt.

Kosten namen kinderen wijzigen in 2024

De kosten voor het laten opmaken voor een akte van naamskeuze in 2024 zijn € 75 voor het eerste kind. Voor ieder volgend kind betaalt u € 50. Ook vervallen de reisdocumenten en moet er op eigen kosten nieuwe aangevraagd worden.

Afspraak maken

Zodra het mogelijk is om een afspraak te maken, staat dat op deze pagina. 

U mag zelf kiezen welke achternaam uw kind krijgt: die van uzelf of van uw partner. Als u geen keuze maakt, krijgt uw kind automatisch de achternaam die volgens de wet bij uw gezinssituatie hoort. 

Alle kinderen zelfde achternaam

De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Dubbele achternaam

Vanaf 1 januari 2024 gaat een nieuwe wet in: Invoering gecombineerde geslachtsnaam. Kijk op de tab Kiezen dubbele achternaam voor meer informatie.

Als u geen keuze maakt, krijgt uw kind automatisch de achternaam die volgens de wet bij uw gezinssituatie hoort. Als u het niet eens bent met de achternaam, moet u naamskeuze doen. Daarbij kiest u voor uw kind de achternaam van de vader, de moeder of van degene die het kind heeft erkend.

Voorwaarden

Voor de naamskeuze van de achternaam van uw (pasgeboren) kind moet ten minste één van de ouders de Nederlandse nationaliteit moet hebben. Voor naamskeuze gaat u persoonlijk met uw partner naar het stadhuis na het maken van een afspraak.

Meenemen

  • U moet allebei een geldig identiteitsbewijs meenemen
  • u moet de verklaring van naamskeuze samen afleggen.

Het is niet mogelijk om iemand te machtigen om naamskeuze te doen.

Getrouwd, niet getrouwd, geregistreerd partnerschap of alleenstaande ouders

De mogelijkheden van de naamskeuze, hangt af per situatie:

  • Ge­trouw­de ou­ders en ou­ders met ge­re­gi­streerd part­ner­schap kun­nen naams­keu­ze doen vóór de ge­boor­te of bij ge­boor­te­aan­gif­te.
  • Niet-ge­trouw­de ou­ders moe­ten naams­keu­ze doen bij de er­ken­ning van het kind. Er­ken­ning (en dus naams­keu­ze) kan ook vóór de ge­boor­te.
    Doet u bij de er­ken­ning van het eer­ste kind geen naams­keu­ze? Dan krij­gen ook alle vol­gen­de kin­de­ren uit deze re­la­tie de ach­ter­naam van de moe­der.
  • Bent u al­leen­staan­de ou­der (we­du­we of we­duw­naar) en is uw part­ner over­le­den voor­dat u de naams­keu­ze hebt ge­daan, dan kunt u voor uw kind de ach­ter­naam van de va­der of de moe­der kie­zen.

Kosten

Naamskeuze is gratis.

De achternaam die u kiest voor het eerstgeboren kind, geldt voor alle kinderen die uit diezelfde relatie geboren worden. Deze naamskeuze is mogelijk voor kinderen met de Nederlandse nationaliteit.

Stief- en pleegkinderen kunnen de achternaam van hun opvoeder krijgen. Het verzoek om een naamswijziging moet u doen bij Dienst Justis. Dit is een afdeling van ministerie van Veiligheid en Justitie. Kijk voor meer informatie op de website van Dienst Justis

Hebt u bij de erkenning van uw eerste kind naamskeuze gedaan? En bent u van plan met de andere ouder van uw kind(eren) te gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan? Dan kunt u nogmaals, eenmalig, naamskeuze voor uw kind(eren) doen. U kunt daarbij alleen kiezen voor de achternaam van de andere ouder.

Hoe werkt het?

Deze naamsverandering kan alleen op de dag dat u trouwt of uw partnerschap registreert. U moet dan beiden een akte van naamskeuze ondertekenen. Daarna is naamsverandering niet meer mogelijk.

Leeftijd kinderen

Hebt u meerdere kinderen beneden de zestien jaar? Dan kunt u alleen naamswijziging doen voor al deze kinderen samen. Is uw kind ouder dan zestien jaar? Dan moet het kind ook zelf zijn handtekening zetten.

Kosten

De naamsverandering is gratis.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.