Eenhoornzegel, Erepenning, of Ereburgerschap

Als een vereniging of stichting een bestaansjubileum viert, of wanneer iemand iets bijzonders heeft betekend voor de stad, kan de gemeente een onderscheiding uitreiken. Dit kan in de vorm van een Eenhoornzegel, Erepenning, of Ereburgerschap.

Verenigingen en stichtingen die een jubileum vieren van 25, 50, 75, 100 jaar of langer, kunnen een Eenhoornzegel krijgen. Ze krijgen dan een geldbedrag. Om in aanmerking te komen voor een Eenhoornzegel, moet de vereniging of stichting ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. U kunt een jubileum doorgeven via het contactformulier. Doe dit ruim voor het jubileum, zodat er tijd is om de uitreiking voor te bereiden. Het college van burgemeester en wethouders geeft soms ook Eenhoornzegels als blijk van waardering voor bijzondere initiatieven.

De erepenning van de stad Hoorn is een waardering voor personen met een voorbeeldfunctie van 18 jaar of ouder. Hij of zij heeft op vrijwillige basis iets heel bijzonders gedaan voor de Hoornse gemeenschap. De prestatie heeft een actuele maatschappelijke waarde en wordt door veel mensen gewaardeerd. Hij of zij moet zich onderscheiden van personen in dezelfde positie (bijvoorbeeld medevrijwilligers).

Ondersteunen

De organisatie waarvoor iemand zich heeft ingezet, moet de aanvraag ondersteunen. U kunt zelf iemand voordragen. Het kost tijd om een erepenning voor te bereiden. Als u een aanvraag wilt indienen, neem dan ruim op tijd contact op met de gemeente. Dan krijgt u meer informatie over de voorwaarden en hoeveel tijd er nodig is. 

Het ereburgerschap is de hoogste gemeentelijke onderscheiding in Hoorn. Ereburgers krijgen deze titel voor hun bijzondere inzet en blijvende voorbeeldfunctie voor de stad. Alleen het college van burgemeester en wethouders kan mensen voordragen voor het ereburgerschap.

1. Kan iemand naast een Koninklijke onderscheiding ook een Erepenning ontvangen?

Nee, Als iemand voor de activiteiten al een Koninklijke onderscheiding heeft ontvangen, kan iemand géén Erepenning van de Stad Hoorn meer ontvangen.

2. Hoe lang moet iemand wachten na een aanvraag?

Wilt u een Eenhoornzegel of Erepenning van de stad Hoorn aanvragen? Doe dat dan minimaal vier maanden voor het moment dat de onderscheiding uitgereikt moet worden. 

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.