Waarom worden de rood/witte afsluitpaaltjes bij de fietspaden weggehaald?

Door deze paaltjes weg te halen kunnen de fietsroutes beter gestrooid worden. De paaltjes worden eind oktober weggehaald en eind april weer teruggezet.

Zie meer informatie bij Gladheidsbestrijding en strooiroutes