Doet de gemeente aan ecologisch beheer?

De gemeente heeft een paar locaties aangewezen waar ecologie meer de ruimte heeft. Hierbij wordt rekening gehouden met bepaalde randvoorwaarden (bijvoorbeeld verkeersveiligheid). De gemeente houdt op die plaatsen extra rekening met insecten zoals bijen en vlinders. Het openbare groen van Hoorn heeft veel bomen, heesters en bloemen die gunstig zijn voor bijen. Op sommige plekken wordt het gemaaide gras na het maaien afgevoerd om de biodiversiteit te vergroten.

Zie meer informatie bij Groenonderhoud