Doet de gemeente aan ecologisch beheer?

Ja, een gedeelte van het bermgras beheert de gemeente als bloemrijk gras. Daar wordt het gemaaide gras afgevoerd om bloeiende kruiden meer kans te geven. De gemeente verandert op sommige plekken ook de inrichting om de biodiversiteit te verhogen. 

Zie meer informatie bij Maaien van gras, verwijderen onkruid en snoeien