Maaien van gras, verwijderen onkruid en snoeien

De gemeente onderhoudt het openbaar groen. De gemeente maait bijvoorbeeld het gras en snoeit bomen in het openbaar groen. Heeft u last van het openbaar groen of het onderhoud? Bijvoorbeeld als een haag voor problemen in het verkeer zorgt of als er snoeiafval blijft liggen. Of ervaart u overlast van onkruid? Meld dit dat bij de gemeente. Melden bij gemeente via Fixi

Het maaiseizoen is van april tot in oktober. De gemeente maait gazongras eens per 10 dagen. Rondom obstakels, zoals bomen en paaltjes, maait de gemeente een paar keer per jaar. Op plekken waar hoger gras kan blijven staan, maait de gemeente maar één keer of twee keer per jaar. Dat is gunstig voor planten en dieren zoals bijen en vlinders. De eerste maaironde is voor de verkeersveiligheid. In juni volgt de eerste volle maaironde. 

Helft van al het gras

Ongeveer de helft van al het gras laat de gemeente uitgroeien tot lang en bloemrijk gras. Dit gras wordt in fases gemaaid en niet alles wordt evenveel keer per jaar gemaaid. Er zijn stukken die twee keer per jaar worden gemaaid en stukken die een keer per jaar worden gemaaid. Er zijn ook stukken waarbij we het gemaaide gras opruimen. Bloemen en kruiden krijgen dan meer kans om te groeien, waar bijen en vlinders van profiteren.

Ecologische oevers

Op verschillende plekken in de Bangert en Oosterpolder en in de Kersenboogerd heeft de gemeente ecologische oevers aangelegd. In plaats van een beschoeiing staan hier verschillende planten. Deze oevers maaien we een keer in de twee jaar tijdens de laatste maaibeurt (oktober).

Is maaien nodig?

Ja. Ook als lang gras niet hinderlijk is en ook als er nog bloemen in bloeien. Want anders ontstaat er uiteindelijk een bos van bomen en struiken. Juist door te maaien, houden bloemen en kruiden ruimte om zich te ontwikkelen. Door te variëren in maaitijd geven we meerdere soorten de kans. Op stukken die we twee keer maaien, bloeien andere soorten dan op stukken die we één keer maaien.

De gemeente probeert de bestrating netjes te houden door het onkruid te borstelen en te branden. De onkruidborstels blijven op afstand van gevels, muurtjes of hekwerk dat eigendom is van inwoners. Dat is om schade aan deze gevels of muurtjes te voorkomen. Onkruid kan daarom achterblijven langs de gevelrand.

Chemische middelen zijn verboden

Het is verboden om chemische middelen te gebruiken bij bestrijden van onkruid. De gemeente bestrijdt alleen het onkruid op bestrating waarvan het zelf de eigenaar is. Veel stegen zijn bijvoorbeeld van woningverhuurders of van de inwoners zelf. In dat geval zijn de eigenaren zelf verantwoordelijk. 

Hoe vaak de gemeente een boom snoeit, hangt af van de boomsoort, de leeftijd van de boom en de plek waar de boom staat. Het doel van snoeien is om de bomen gezond te houden en overlast te voorkomen of weg te nemen. Elk jaar inspecteert de gemeente de bomen om te kijken of snoeien nodig is. Soms snoeit de gemeente ook als inwoners daarvoor een melding hebben gemaakt. De knotwilgen knot de gemeente eens per 3 jaar.

De gemeente knipt de hagen tweemaal per jaar. De eerste knipbeurt start half mei, de tweede knipbeurt start begin september. Het duurt ongeveer 5 weken voordat alle hagen zijn geknipt. Als de hoogte van de haag voor (verkeers)problemen zorgt, dan kan de gemeente daar eerder snoeien. Als de haag permanent voor problemen zorgt, kan de gemeente de haag verlagen.

De gemeente heeft ervoor gekozen om onkruid tegen gevelranden, muurtjes en schuttingen niet te verwijderen. Daarmee voorkomen we dat onze machines schade aan uw eigendom veroorzaken.  Als u er last van heeft, kunt u het zelf verwijderen.

Ja, een gedeelte van het bermgras beheert de gemeente als bloemrijk gras. Daar wordt het gemaaide gras afgevoerd om bloeiende kruiden meer kans te geven. De gemeente verandert op sommige plekken ook de inrichting om de biodiversiteit te verhogen. Bijvoorbeeld door het inzaaien van bijenlinten (bloemenmengsels) en de aanleg van ecologische oevers.

De gemeente hakt die wortels niet weg uit particuliere tuinen. U moet dat zelf doen als u er last van heeft, maar de boom mag er niet door doodgaan of omwaaien.

Daarvoor kunt u een verzoek doen per brief of per e-mail. In uw brief schrijft u waarom u de boom weg wilt hebben. Als de gemeente het met u eens is, dan starten we een kapvergunningsprocedure.

Sporen ontstaan als het gras te nat is geweest tijdens het maaien. De sporen zijn vaak na een paar dagen verdwenen. Als de sporen erg diep zijn, dan vult de gemeente ze aan met grond. De gemeente probeert zo veel mogelijk te voorkomen dat er sporen ontstaan.

De gemeente maakt de weg schoon met veegmachines. Dat gebeurt niet altijd direct na het maaien. Als u vindt dat de straat te vuil is, dan kunt u dat melden bij de gemeente.

Een aannemer maait het lange en bloemrijke gras in drie maairondes.

  • De maaironde voor de verkeersveiligheid is vanaf eind mei. Alleen de randen langs hoofdverkeerswegen, fietspaden en de kruispunten van de Provinciale weg, de Oostergouw en de Westfriese Parkweg worden dan gemaaid.
  • De eerste volle maaironde is vanaf half juni. Dan wordt het gras gemaaid dat tweemaal per jaar gemaaid wordt.
  • De laatste maaibeurt is in oktober en dan wordt alles gemaaid. Dus het gras dat tweemaal per jaar wordt gemaaid en het gras dat eenmaal per jaar wordt gemaaid. Deze maaibeurt is gelijktijdig met de werkzaamheden van hoogheemraadschap voor het slootonderhoud.
Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.