Maaien van gras, verwijderen onkruid en snoeien

De gemeente onderhoudt het openbaar groen. De gemeente maait bijvoorbeeld het gras en snoeit bomen in het openbaar groen. Heeft u last van het openbaar groen of het onderhoud? Bijvoorbeeld als een haag voor problemen in het verkeer zorgt of als er snoeiafval blijft liggen. Of ervaart u overlast van onkruid? Meld dit dat bij de gemeente. Melden bij gemeente

Waar en wanneer maait de gemeente het gras?

Het maaiseizoen is van april tot in oktober. De gemeente maait gazongras eens per 10 dagen. Rondom obstakels, zoals bomen en paaltjes, maait de gemeente een paar keer per jaar. Op plekken waar hoger gras kan blijven staan, maait de gemeente maar één keer of twee keer per jaar. Dat is gunstig voor planten en dieren zoals bijen en vlinders. 

Waar en hoe wordt het onkruid in en bij straten verwijderd?

De gemeente probeert de bestrating netjes te houden door het onkruid te borstelen en te branden. De onkruidborstels blijven op afstand van gevels, muurtjes of hekwerk dat eigendom is van inwoners. Dat is om schade aan deze gevels of muurtjes te voorkomen. Onkruid kan daarom achterblijven langs de gevelrand. Het is verboden om chemische middelen te gebruiken bij bestrijden van onkruid. De gemeente bestrijdt alleen het onkruid op bestrating waarvan het zelf de eigenaar is. Veel stegen zijn bijvoorbeeld van woningverhuurders of van de inwoners zelf. In dat geval zijn de eigenaren zelf verantwoordelijk. 

Wanneer worden de bomen gesnoeid?

Hoe vaak de gemeente een boom snoeit, hangt af van de boomsoort, de leeftijd van de boom en de plek waar de boom staat. Het doel van snoeien is om de bomen gezond te houden en overlast te voorkomen of weg te nemen. Elk jaar inspecteert de gemeente de bomen om te kijken of snoeien nodig is. Soms snoeit de gemeente ook als inwoners daarvoor een melding hebben gemaakt. De knotwilgen knot de gemeente eens per 3 jaar.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.