Groenonderhoud

De gemeente onderhoudt het openbaar groen. De gemeente maait bijvoorbeeld het gras en snoeit bomen in het openbaar groen. Heeft u last van het openbaar groen of het onderhoud? Bijvoorbeeld als een haag voor problemen in het verkeer zorgt of als er snoeiafval blijft liggen. Meld dit dan bij de gemeente.

Melden bij gemeente

Vraag en antwoord

De gemeente knipt de hagen tweemaal per jaar. De eerste knipbeurt start half mei, de tweede knipbeurt start begin september. Het duurt ongeveer 5 weken voordat alle hagen zijn geknipt. Als de hoogte van de haag voor (verkeers)problemen zorgt, dan kan de gemeente daar eerder snoeien. Als de haag permanent voor problemen zorgt, kan de gemeente de haag verlagen.

Het maaiseizoen is van april tot in oktober. De gemeente maait gazongras eens per 10 dagen. Rondom obstakels, zoals bomen en paaltjes, maait de gemeente een paar keer per jaar. Bermgras en bloemenweides maait de gemeente 1 of 2 keer per jaar. Bermgras of bloemenweides worden vaker gemaaid als de verkeersveiligheid in geding komt.

Ja, een gedeelte van het bermgras beheert de gemeente als bloemrijk gras. Daar wordt het gemaaide gras afgevoerd om bloeiende kruiden meer kans te geven. De gemeente verandert op sommige plekken ook de inrichting om de biodiversiteit te verhogen. Bijvoorbeeld door het inzaaien van bijenlinten (bloemenmengsels) en de aanleg van ecologische oevers.

Hoe vaak de gemeente een boom snoeit, hangt af van de boomsoort, de leeftijd van de boom en de plek waar de boom staat. Het doel van snoeien is om de bomen gezond te houden en overlast te voorkomen of weg te nemen. Elk jaar inspecteert de gemeente de bomen om te kijken of snoeien nodig is. Soms snoeit de gemeente ook als inwoners daarvoor een melding hebben gemaakt. De knotwilgen knot de gemeente eens per 3 jaar.

De gemeente hakt die wortels niet weg uit particuliere tuinen. U moet dat zelf doen als u er last van heeft, maar de boom mag er niet door doodgaan of omwaaien.

Daarvoor kunt u een verzoek doen per brief of per e-mail. In uw brief schrijft u waarom u de boom weg wilt hebben. Als de gemeente het met u eens is, dan starten we een kapvergunningsprocedure.

Sporen ontstaan als het gras te nat is geweest tijdens het maaien. De sporen zijn vaak na een paar dagen verdwenen. Als de sporen erg diep zijn, dan vult de gemeente ze aan met grond. De gemeente probeert zo veel mogelijk te voorkomen dat er sporen ontstaan.

De gemeente maakt de weg schoon met veegmachines. Dat gebeurt niet altijd direct na het maaien. Als u vindt dat de straat te vuil is, dan kunt u dat melden bij de gemeente.