Maaien van gras, verwijderen onkruid en snoeien

De gemeente onderhoudt het openbaar groen. Ervaart u overlast? Bijvoorbeeld door onkruid of snoeiafval dat blijft liggen? Meld dit dat bij de gemeente.

Melden bij gemeente

Storm

Ervaart u overlast van een storm? Of zijn er takken afgebroken of bomen omgewaaid? Kijk dan op de pagina www.hoorn.nl/storm voor meer informatie.

Het maaiseizoen is van april tot in oktober. De gemeente maait gazongras eens per 10 dagen. Rondom obstakels, zoals bomen en paaltjes, maait de gemeente een paar keer per jaar. Op plekken waar hoger gras kan blijven staan, maait de gemeente maar één keer of twee keer per jaar. Dat is gunstig voor planten en dieren. De eerste maaironde is voor de verkeersveiligheid. In juni volgt de eerste volle maaironde. 

Gras bij gevels

De gemeente maait op ruime afstand van muurgevels, als gras tegen de gevels van huizen groeit. Dit is voornamelijk in de Bangert en Oosterpolder. Dit is om te voorkomen dat de machines schade maken aan de gevels. Hierdoor blijft een randje lang gras staan. Bewoners kunnen dit zelf maaien of plukken als ze er last van hebben.

Helft van al het gras

Ongeveer de helft van al het gras laat de gemeente uitgroeien tot lang en bloemrijk gras. Er zijn ook stukken waarbij we het gemaaide gras opruimen. Bloemen en kruiden krijgen dan meer kans om te groeien.

Ecologische oevers

Op verschillende plekken in de Bangert en Oosterpolder en in de Kersenboogerd heeft de gemeente ecologische oevers aangelegd. In plaats van een beschoeiing staan hier verschillende planten. Deze oevers maaien we één keer in de twee jaar tijdens de laatste maaibeurt in oktober.

Is maaien nodig?

Ja. Ook als lang gras niet hinderlijk is en ook als er nog bloemen in bloeien. Want anders ontstaat er uiteindelijk een bos van bomen en struiken. Door te maaien houden bloemen en kruiden ruimte om zich te ontwikkelen. Door te variëren in maaitijd geven we meerdere soorten de kans. Op stukken die we twee keer maaien, bloeien andere soorten dan op stukken die we één keer maaien.

Schapen

De schapen grazen tot en met november in drie grasrondes op verschillende locaties in Hoorn. Iedere ronde duurt ongeveer 6 weken. Het begrazen is goed voor het groen en de biodiversiteit. Schapen eten niet al het gras in één keer op, zoals een maaimachine het wel in één keer wegmaait.

De gemeente verwijdert onkruid voornamelijk met borstelmachines. Het gebruik van gif is verboden. De gemeente blijft met de onkruidborstels op afstand van gevels, muurtjes of hekwerk dat eigendom is van inwoners. Dat is om schade aan deze gevels of muurtjes te voorkomen. Onkruid kan daarom achterblijven langs de gevelrand. De gemeente haalt dat niet weg. Dat kunnen de bewoners zelf doen als ze het weg willen hebben.

Steegjes van woningverhuurders of inwoners

De gemeente bestrijdt alleen het onkruid op bestrating waarvan het zelf de eigenaar is. Veel stegen zijn bijvoorbeeld van woningverhuurders of van de inwoners zelf. 

Hoe vaak de gemeente een boom snoeit, hangt af van de boomsoort, de leeftijd van de boom en de plek waar de boom staat. Het doel van snoeien is de bomen gezond te houden, overlast en gevaarlijke situaties te voorkomen of weg te nemen. Elk jaar inspecteert de gemeente alle bomen. Soms snoeit de gemeente ook als inwoners daarvoor een melding hebben gemaakt. De knotwilgen knot de gemeente eens per 3 jaar.

De meeste hagen snoeit de gemeente twee keer per jaar. Een keer in het voorjaar en een keer na de zomer.

Een sierplantsoen snoeit de gemeente een keer per vier of vijf jaar. Een bosplantsoen snoeit de gemeente een keer per zeven tot tien jaar. Bij het snoeien van plantsoenen is dat deels afhankelijk van het soort en het type beplanting. Overhangend groen op wegen, fietspaden en voetpaden snoeit de gemeente een keer per jaar in de zomer.

Een aannemer maait het lange en bloemrijke gras in drie maairondes.

  • De maaironde voor de verkeersveiligheid is vanaf eind mei. Alleen de randen langs hoofdverkeerswegen, fietspaden en de kruispunten van de Provinciale weg, de Oostergouw en de Westfriese Parkweg worden dan gemaaid.
  • De eerste volle maaironde is vanaf half juni. 
  • De laatste maaibeurt is in oktober en dan wordt alles gemaaid. 
  • Gazongras maait de gemeente gemiddeld één keer in tien dagen. 

Als de hoogte van de haag voor (verkeers)problemen zorgt, dan kan de gemeente daar snoeien. Als de haag permanent voor problemen zorgt, kan de gemeente de haag verlagen.

Nee. Honingdauw is een tijdelijk probleem en wordt veroorzaakt door bladluizen, vaak in lindes en esdoorns. We kunnen de bladluizen niet bestrijden. Ook kappen we hier geen bomen voor. De natuur zorgt ervoor dat het weer verdwijnt. Bladluizen worden gegeten door vogels en lieveheersbeestjes. Of een flinke regenbui spoelt ze uit de bomen.

Ja, een gedeelte van het bermgras beheert de gemeente als bloemrijk gras. Daar wordt het gemaaide gras afgevoerd om bloeiende kruiden meer kans te geven. De gemeente verandert op sommige plekken ook de inrichting om de biodiversiteit te verhogen. 

De gemeente gaat geen wortels hakken in uw eigen tuin als u daar last van heeft. Dat moet u zelf regelen. De boom mag er niet door doodgaan of omwaaien.

Kijk voor meer informatie op de pagina Kappen van bomen

De sporen zijn vaak na een paar dagen verdwenen. Als de sporen erg diep zijn, dan vult de gemeente ze aan met grond. 

Ja. Dat gebeurt alleen niet altijd meteen na het maaien. 

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.