Groenonderhoud

De gemeente onderhoudt het openbaar groen. De gemeente maait bijvoorbeeld het gras en snoeit bomen in het openbaar groen. Als u last heeft van het openbaar groen of het onderhoud, kunt u dat melden via een melding openbare ruimte. Bijvoorbeeld als een haag voor problemen in het verkeer zorgt of als er snoeiafval blijft liggen.

Vraag en antwoord

1. Ik vind een haag in mijn omgeving te hoog. Kan die lager gesnoeid worden?

Dat kan, als de gemeente het met u eens is. Soms verwijdert de gemeente de hele haag als de overlast te groot is.

2. Wanneer maait de gemeente het gras?

Het maaiseizoen is van april tot in oktober. De gemeente maait eens per 10 dagen. Rondom obstakels, zoals speeltoestellen, maait de gemeente een paar keer per jaar. Gras met bloemen maait de gemeente twee keer per jaar.

3. Doet de gemeente aan ecologisch beheer?

De gemeente heeft een paar locaties aangewezen waar ecologie meer de ruimte heeft. Hierbij wordt rekening gehouden met bepaalde randvoorwaarden (bijvoorbeeld verkeersveiligheid). De gemeente houdt op die plaatsen extra rekening met insecten zoals bijen en vlinders. Het openbare groen van Hoorn heeft veel bomen, heesters en bloemen die gunstig zijn voor bijen. Op sommige plekken wordt het gemaaide gras na het maaien afgevoerd om de biodiversiteit te vergroten.

4. Wanneer worden de bomen gesnoeid?

Hoe vaak de gemeente een boom snoeit, hangt af van de boomsoort, de leeftijd van de boom en de plek waar de boom staat. Het doel van snoeien is om de bomen gezond te houden en overlast te voorkomen of weg te nemen. Elk jaar inspecteert de gemeente de bomen om te kijken of snoeien nodig is. Soms snoeit de gemeente ook als inwoners daarvoor een melding hebben gemaakt. De knotwilgen knot de gemeente eens per 3 jaar.

5. Ik heb in mijn tuin last van boomwortels van gemeentebomen. Kan de gemeente daar iets aan doen?

De gemeente hakt die wortels niet weg uit particuliere tuinen. U moet dat zelf doen als u er last van heeft, maar de boom mag er niet door doodgaan of omwaaien.

6. Hoe kan ik een gemeenteboom laten kappen?

Daarvoor kunt u een verzoek doen per brief of per e-mail. In uw brief schrijft u waarom u de boom weg wilt hebben. Als de gemeente het met u eens is, dan starten we een kapvergunningsprocedure.

7. Door het maaien staan sporen in het gras. Wat doet de gemeente daar aan?

Sporen ontstaan als het gras te nat is geweest tijdens het maaien. De sporen zijn vaak na een paar dagen verdwenen. Als de sporen erg diep zijn, dan vult de gemeente ze aan met grond. De gemeente probeert zo veel mogelijk te voorkomen dat er sporen ontstaan.

8. De weg is vuil van gemaaid gras. Ruimt de gemeente dat op?

De gemeente maakt de weg schoon met veegmachines. Dat gebeurt niet altijd direct na het maaien. Als u vindt dat de straat te vuil is, dan kunt u dat melden bij de gemeente.