Hoe vaak wordt het gras gemaaid?

Een aannemer maait het lange en bloemrijke gras in drie maairondes.

  • De maaironde voor de verkeersveiligheid is vanaf eind mei. Alleen de randen langs hoofdverkeerswegen, fietspaden en de kruispunten van de Provinciale weg, de Oostergouw en de Westfriese Parkweg worden dan gemaaid.
  • De eerste volle maaironde is vanaf half juni. Dan wordt het gras gemaaid dat tweemaal per jaar gemaaid wordt.
  • De laatste maaibeurt is in oktober en dan wordt alles gemaaid. Dus het gras dat tweemaal per jaar wordt gemaaid en het gras dat eenmaal per jaar wordt gemaaid. Deze maaibeurt is gelijktijdig met de werkzaamheden van hoogheemraadschap voor het slootonderhoud.
Zie meer informatie bij Maaien van gras, verwijderen onkruid en snoeien