Ik vind een haag in mijn omgeving te hoog. Kan die lager gesnoeid worden?

Als de hoogte van de haag voor (verkeers)problemen zorgt, dan kan de gemeente daar snoeien. Als de haag permanent voor problemen zorgt, kan de gemeente de haag verlagen.

Zie meer informatie bij Maaien van gras, verwijderen onkruid en snoeien