Ik vind een haag in mijn omgeving te hoog. Kan die lager gesnoeid worden?

De gemeente knipt de hagen tweemaal per jaar. De eerste knipbeurt start half mei, de tweede knipbeurt start begin september. Het duurt ongeveer 5 weken voordat alle hagen zijn geknipt. Als de hoogte van de haag voor (verkeers)problemen zorgt, dan kan de gemeente daar eerder snoeien. Als de haag permanent voor problemen zorgt, kan de gemeente de haag verlagen.

Zie meer informatie bij Maaien van gras, verwijderen onkruid en snoeien