Spelregels in de haven

Spelregels bij het afmeren

 • Maximaal 4 boten breed. De doorvaartroute moet minimaal 10 meter breed zijn. In de lengterichting moet de minimale ruimte tussen de schepen 2 meter zijn.
 • Voor uw ligplaats kiest u een schip van gelijke lengte en soort. U vraagt toestemming om langszij te komen.
 • U moet uw schip veilig afmeren. Het derde schip op rij moet ook een lijn aan de wal zetten. Zorg dat opvarenden van andere schepen ongehinderd over uw schip kunnen lopen.
 • Volg alle aanwijzingen van de havenmeester op.
 • Laat hoofdmotor of generator niet onnodig draaien.
 • Zwemmen en spelen in het water van de haven is verboden.
 • Geen bij-bootjes langszij houden.

Gedrag aan boord

 • Geen brandstoffen in-, overslaan of bijvullen. U kunt uitsluitend bijvullen bij het bunkerschip.
 • Barbecueën en open vuur zijn (ook op de wal) verboden.
 • Veroorzaak (vooral na 23.00 uur) geen onnodig lawaai.
 • Uw schip niet schoonmaken met drinkwater.
 • Werkzaamheden en/of opslag op de wal mogen alleen na toestemming havendienst op speciale plaatsen.

Brandveiligheid

 • Gas- en brandstofsystemen moeten voldoen aan landelijke installatie-eisen.
 • Zorg dat u een brandblusser met een minimale inhoud van 2 kg aan boord heeft.