Meld locaties waterplanten

Met uw hulp is het mogelijk om de overlast van waterplanten in het IJsselmeergebied (IJsselmeer, Markermeer, IJmeer, Randmeren) in kaart te brengen. Heeft u overlast van waterplanten? Laat weten waar dat is via de app waterplantmelder.

Download de app

De waterplantmelder app is beschikbaar in de Apple App Store en de Google Play Store. De app en website www.waterplantmelder.nl bevatten een kaart waarop de locaties met meldingen te zien zijn. Vaarweggebruikers wordt gevraagd een foto aan de melding toe te voegen, zodat de exacte gps-locatie van de overlastgevende planten bekend en geregistreerd wordt.

Wat gebeurt er met mijn melding?

De informatie wordt gedeeld met Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, de provincie Flevoland, gemeente Hoorn en andere kustgemeenten. Zij kunnen dan de locatie van de meldingen meenemen in toekomstige maatregelen om waterplantenoverlast tegen te gaan. 

Schroef vastgelopen?

Als in de buurt van Hoorn de schroef van uw boot is vastgelopen door waterplanten, kunt u contact opnemen met de havenmeester in het havenkantoor (of via 0229 214012 of 06 54202828).