Inburgeren

Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U moet zelf een inburgeringscursus zoeken en betalen. Ook moet u verplicht het inburgeringsexamen doen. Meer informatie vindt u op de website over inburgeren.

Verblijfsvergunning voor 1 januari 2013

Als u voor 1 januari 2013 een verblijfsvergunning heeft gekregen, krijgt u de inburgeringscursus mogelijk van de gemeente. Neem daarvoor contact op met de gemeente.

Participatieverklaring

Moet u inburgeren en bent u op of na 1 oktober 2017 in Hoorn komen wonen? Dan bent u ook verplicht om te leren wat belangrijk is in Nederland. Fiolet Taaltrainingen stuurt u een uitnodiging voor het participatieverklaringstraject. U moet de participatieverklaring binnen een jaar na inschrijving in de gemeente ondertekenen. Meer informatie over de participatieverklaring vindt u op de website over inburgeren.

Herinneringsbrief DUO

Loopt uw termijn voor het behalen van de participatieverklaring af? De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) stuurt u dan een herinneringsbrief. Hierin staat dat als u niet op tijd klaar bent met het traject, u een boete kunt krijgen van € 340. Heeft u nog geen brief van Fiolet Taaltrainingen ontvangen over de participatieverklaring? Of kunt u door omstandigheden niet deelnemen? Neemt dan contact op met de gemeente.

De prijs van een inburgeringscursus hangt af van de school die u kiest. Daarnaast moet u betalen voor het inburgeringsexamen en de participatieverklaring. 

De participatieverklaring is gratis voor vergunninghouders. Alle anderen die verplicht een inburgeringscursus volgen, betalen € 150 voor de participatieverklaring. U betaalt dit bedrag aan de gemeente.

Meer informatie over de kosten vindt u op de website over inburgeren.

1. Wanneer moet ik inburgeren?

U moet inburgeren als u voor lange tijd met een verblijfsvergunning in Nederland komt wonen.

2. Wat is inburgeren?

Inburgeren is het leren van de Nederlandse taal en hoe mensen in Nederland wonen en werken. Dit leert u tijdens een inburgeringscursus. Na de inburgeringscursus volgt het inburgeringsexamen. Haalt u het examen, dan bent u ingeburgerd. 

3. Hoe lang duurt het voordat ik de participatieverklaring kan ondertekenen?

Vergunninghouders volgen 6 lessen verdeeld over 6 weken. Overige inburgeraars volgen 2 lessen, verdeeld over 2 weken. Na het succesvol doorlopen van de lessen, wordt u door de gemeente uitgenodigd voor het ondertekenen van de participatieverklaring.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.