Nederlander worden

Heeft u geen Nederlandse nationaliteit? Onder bepaalde voorwaarden kunt u Nederlander worden via de optieprocedure of naturalisatie. De gemeente onderzoekt wat er voor u mogelijk is. Klik op de knop 'online regelen' om uw mogelijkheden te laten onderzoeken.

Online regelen

Kosten optie

 • Optie voor één persoon € 206
 • Optie voor een echtpaar, geregistreerde partners of samenwonenden € 351
 • Optie voor ieder minderjarig kind als de ouder ook om de Nederlandse nationaliteit vraagt € 23

Kosten naturalisatie

 • Naturalisatie voor één persoon € 970
 • Naturalisatie voor een echtpaar, geregistreerde partners of samenwonenden € 1.238
 • Naturalisatie voor staatloze of vergunninghouder asiel € 722
 • Naturalisatie voor een echtpaar, geregistreerde partners of samenwonenden (voor staatlozen en houders van een verblijfsvergunning asiel) € 991
 • Naturalisatie voor ieder minderjarig kind waarvoor bij de aanvraag van de ouder ook om de Nederlandse nationaliteit wordt gevraagd € 143

Wilt u meer informatie over de optieprocedure? Bekijk dan de pagina over de optieprocedure. Meer informatie over naturalisatie vindt u op de pagina over naturalisatie.

Heeft u als minderjarige samen met uw ouder(s) of zelfstandig een RANOV-vergunning gekregen? En bent u inmiddels meerderjarig? Dan hoeft u voor het beoordelen van een verzoek  Nederlandse nationaliteit de 3 volgende documenten niet te tonen:

 1. Een geldig buitenlands paspoort.
 2. Een (buitenlandse) geboorteakte.
 3. Een bewijsstuk van afstand doen van de oorspronkelijke nationaliteit

Personen die als meerderjarige een RANOV-vergunning hebben gekregen, zijn nog niet vrijgesteld. Meer informatie vind u op de pagina Nederlander worden met een RANOV-vergunning van de IND.

1. Kan ik ook informatie opvragen voor mijn gezinsleden als het gaat om Nederlander worden?

Ja. Tijdens de online aanvraag kunt u ook informatie voor uw gezinsleden vragen.

2. Ik kan online geen aanvraag doen. Wat nu?

Neem in dat geval telefonisch contact op met de gemeente via 0229 25 22 00.

3. Waarom duurt het 5 werkdagen voordat ik antwoord krijg?

Deze tijd is nodig om u het juiste antwoord te kunnen geven.

4: Hoe lang moet ik wachten?

Naturalisatie: De IND heeft 12 maanden de tijd om te beslissen op een aanvraag naturalisatie. U krijgt een brief waarin staat voor welke datum u een beslissing krijgt op uw aanvraag. De beslistermijn voor een naturalisatieaanvraag start als u de kosten voor de aanvraag hebt betaald.

Optie: De gemeente beoordeelt uw aanvraag voor optie. In de wet staat dat de gemeente 13 weken de tijd heeft om te beslissen op uw aanvraag. De beslistermijn kan 1 keer worden verlengd met maximaal 13 weken.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.