Inburgeren

Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Meer informatie vindt u op de website over inburgeren.

Verblijfsvergunning na 1 januari 2022

Als u na 1 januari 2022 een verblijfsvergunning heeft gekregen, helpt de gemeente u met inburgering.

  • U krijgt een brief van DUO. In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. ·       
  • De gemeente nodigt u uit voor een gesprek. Dit heet de brede intake.
  • In de brede intake gaan we kijken wat u al kunt. Dit heet de Leerbaarheidstoets (LBT). De gemeente maakt met u een afspraak voor de toets.
  • Na de brede intake maakt de gemeente samen met u een persoonlijk plan. Dat heet het persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP). In dit plan staat wat u moet doen om in te burgeren. Er staat ook in of u examen moet doen. En wat voor examen.

U heeft 3 jaar de tijd om in te burgeren. Uw termijn start na vaststelling van uw persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP).

Heeft u tussen 1 januari 2013 en 31 december 2021 een verblijfsvergunning gekregen? Dan moet u zelf een inburgeringscursus zoeken en betalen. Ook moet u verplicht het inburgeringsexamen doen. U krijgt een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Participatieverklaring

Moet u inburgeren en bent u op of na 1 oktober 2017 in Hoorn komen wonen? Dan bent u ook verplicht om te leren wat belangrijk is in Nederland. Fiolet Taaltrainingen stuurt u een uitnodiging voor het participatieverklaringstraject. U moet de participatieverklaring binnen een jaar na inschrijving in de gemeente ondertekenen. Meer informatie over de participatieverklaring vindt u op de website over inburgeren.

Kosten als u in 2022 een verblijfsvergunning heeft gekregen

Bent u statushouder? Dan betaalt de gemeente uw cursus en het examen. Als u het examen opnieuw moet doen, betaalt de gemeente nog 1 keer. U kunt geen geld lenen bij DUO.

Geen statushouder

Bent u geen statushouder, maar bijvoorbeeld gezinsmigrant? Dan kunt u kiezen:de cursus en het examen zelf betalen, of geld lenen bij DUO. Geld lenen kan alleen voor goedgekeurde scholen. Meer informatie over goedgekeurde scholen vindt u op www.zoekinburgerschool.nl. 

Kosten als u een verblijfsvergunning heeft gekregen tussen 2013 en 2021

De prijs van een inburgeringscursus hangt af van de school die u kiest. Daarnaast moet u betalen voor het inburgeringsexamen en de participatieverklaring. U kunt kiezen om de cursus en het examen zelf te betalen of geld te lenen bij DUO. Geld lenen kan alleen voor goedgekeurde scholen. Meer informatie over goedgekeurde scholen vindt u op www.zoekinburgerschool.nl. 

Participatieverklaring

De participatieverklaring is gratis voor statushouders. Alle anderen die verplicht een inburgeringscursus volgen, betalen € 150 voor de participatieverklaring. U betaalt dit bedrag aan de gemeente.

1. Wanneer moet ik inburgeren?

U moet inburgeren als u voor lange tijd met een verblijfsvergunning in Nederland komt wonen.

2. Wat is inburgeren?

Inburgeren is het leren van de Nederlandse taal en hoe mensen in Nederland wonen en werken. Dit leert u tijdens een inburgeringscursus. Na de inburgeringscursus volgt het inburgeringsexamen. Haalt u het examen, dan bent u ingeburgerd. 

3. Ik heb nog geen uitnodiging voor de brede intake en leerbaarheidstoets van de gemeente gehad. Wat nu?

U ontvangt binnenkort een uitnodiging. Daarna kan het Persoonlijk plan Inburgering & Participatie (PIP) worden opgesteld en kunt u starten met uw inburgering. De inburgeringstermijn start na het vaststellen van het PIP. 

4. Waar kan ik informatie in een andere taal vinden?

Op de website www.inburgeren.nl kunt u informatie in een andere taal vinden. 

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.