Wat is vermogen?

  • bezittingen (zoals huis, auto, sieraden, geld) 
  • saldo bankrekeningen  
  • levensverzekeringen  
  • schulden
Zie meer informatie bij Individuele inkomenstoeslag