Individuele inkomenstoeslag

Heeft u al drie jaar op rij een laag inkomen? En gaat u inkomen ook niet omhoog? Dan kunt u de individuele inkomenstoeslag aanvragen. De inkomenstoeslag wordt jaarlijks uitgekeerd. De toeslag is bedoeld voor uitgaven zoals een nieuwe koelkast of wasmachine of (onverwachte) rekeningen.

Hoogte inkomenstoeslag

 • € 400 voor alleenstaanden 
 • € 500 voor alleenstaande ouders 
 • € 550 voor echtparen/samenwonenden

Aanvraag via contactformulier

Voor een aanvraag kunt u het contactformulier invullen. De gemeente neemt binnen 5 werkdagen contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Contactformulier

Voorwaarden

U kunt alleen een individuele inkomenstoeslag krijgen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent 21 jaar of ouder maar nog niet pensioengerechtigd. 
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel. 
 • U woont in de gemeente Hoorn.
 • U heeft 3 jaar achter elkaar een bijstandsuitkering of laag inkomen.* 
 • U kunt uw inkomen niet verbeteren/verhogen. 
 • Uw vermogen is lager dan € 12.040 (voor alleenstaande ouders en echtparen/ samenwonenden) of € 6.020 (voor alleenstaanden).

De gemeente kijkt of u zelf voldoende heeft gedaan om meer te verdienen.

Inkomensgrenzen
Deze grenzen gelden voor mensen vanaf 21 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. De bedragen zijn netto, inclusief vakantiegeld:

 • € 1.130 voor alleenstaanden  
 • € 1.451 voor alleenstaande ouders 
 • € 1.612 voor echtparen/samenwonenden

Voor mensen in een zorginstelling zijn de bedragen anders:

 • € 405 voor alleenstaanden en alleenstaande ouders 
 • € 656 voor echtparen/samenwonenden

Aanvragen in stadhuis

U kunt de inkomenstoeslag ook aanvragen in het stadhuis. Hiervoor maakt u een afspraak.

Afspraak maken  

Vraag en antwoord

1. Voor wie is de individuele inkomenstoeslag?

De gemeente kijkt naar uw inkomen en vermogen. U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om een toeslag te kunnen krijgen. Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunt u soms een toeslag krijgen.

2. Wat is inkomen?

Denk hierbij aan:

 • loon uit werk (inclusief vakantiegeld) 
 • uitkeringen (zoals WAO, Wajong, WW, AOW, Anw) 
 • alimentatie 
 • winst uit een eigen bedrijf

3. Wat is vermogen?

 • bezittingen (zoals huis, auto, sieraden, geld) 
 • saldo bankrekeningen  
 • levensverzekeringen  
 • schulden

4. Hoe lang duurt de afhandeling van mijn aanvraag?

U krijgt een schriftelijke reactie 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen.

5. Ik ben ouder dan 21 en krijg studiefinanciering. Kan ik een toeslag krijgen?

Nee. Wij gaan ervan uit dat u na uw studie gaat werken en dat uw inkomen daardoor hoger wordt.