Inrit- en uitritvergunning

Om een inrit/uitrit aan te leggen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket. U kunt een omgevingsvergunning aanvragen voor:

  • Het aanleggen van een inrit naar uw privéterrein.
  • Het aanleggen van een uitrit naar de openbare weg.
  • Het veranderen van een inrit of een uitrit.
  • Het veranderen van de openbare weg.

Naar het Omgevingsloket

Voorwaarden

Bij uw aanvraag voor een inrit/uitrit wordt gekeken naar uw belang en de belangen van de andere inwoners in de omgeving. De gemeente kijkt onder andere naar:

  • De bruikbaarheid van de openbare weg.
  • Het veilig en doelmatig gebruik van de weg.
  • Het belang van het uiterlijk van de omgeving.
  • Het behoud van het openbaar groen.

Kosten

Een omgevingsvergunning voor een inrit/uitrit kost:

  • € 240,63 voor inwoners
  • € 349,06 voor ondernemers (rechtspersonen)

Vraag en antwoord

Ja. U heeft een omgevingsvergunning voor een garage én een omgevingsvergunning voor een inrit/uitrit nodig. Het is verstandig om eerst te bepalen of een inrit/uitrit mogelijk is, voordat u een omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage aanvraagt.

Nee, dit is niet mogelijk. Openbare parkeerplaatsen worden niet ingeruild voor een uitrit. Dit heeft te maken met de parkeernorm.

Dit verzoek moet u indienen bij de gemeente. Als de stoep meer dan 3 meter moet worden onderbroken, wordt de aanvraag meestal afgewezen.

Hiervoor moet u een vergunning aanvragen.

Er wordt meestal geen omgevingsvergunning verleend als er openbaar groen ingeleverd moet worden om een uitrit te realiseren. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.