Inrit- en uitritvergunning

Om een inrit/uitrit aan te leggen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij het Omgevingsloket.

Omgevingsvergunning

Een inrit-/uitritvergunning is een omgevingsvergunning. Daarmee heeft u toestemming van de gemeente voor:

  • Het aanleggen van een inrit naar uw privéterrein.
  • Het aanleggen van een uitrit naar de openbare weg.
  • Het veranderen van een inrit of een uitrit.
  • Het veranderen van de openbare weg.

Voorwaarden

Beoordeling aanvraag

Bij uw aanvraag voor een inrit/uitrit wordt gekeken naar uw belang en de belangen van de andere inwoners en de omgeving. De gemeente kijkt onder andere naar:

  • De bruikbaarheid van de openbare weg.
  • Het veilig en doelmatig gebruik van de weg.
  • Het belang van het uiterlijk van de omgeving.
  • Het behoud van het openbaar groen.

Kosten

Een omgevingsvergunning voor een inrit/uitrit kost:

  • € 231,98 voor inwoners
  • € 336,50 voor ondernemers (rechtspersonen)

Aanvragen

Een inrit-/uitritvergunning is een omgevingsvergunning. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket

Vraag en antwoord

1. Ik ga een garage bouwen. Heb ik dan ook een omgevingsvergunning voor in-/uitrit nodig?

Ja. U heeft een omgevingsvergunning voor een garage én een omgevingsvergunning voor een inrit/uitrit nodig. Het is verstandig om eerst te bepalen of een inrit/uitrit mogelijk is, voordat u een omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage aanvraagt.

2. Er zijn parkeerplaatsen achter/naast mijn huis. Kan ik hier een uitrit van maken?

Nee, dit is niet mogelijk. Openbare parkeerplaatsen worden niet ingeruild voor een uitrit. Dit heeft te maken met de parkeernorm.

3. Ik wil graag mijn uitrit verbreden, mag dat?

Dit verzoek moet u indienen bij de gemeente. Als de stoep meer dan 3 meter moet worden onderbroken, wordt de aanvraag meestal afgewezen.

4. Mag ik de uitrit verplaatsen?

Hiervoor moet u een vergunning aanvragen.

5. Ik wil van mijn tuin een parkeerplaats maken en een uitrit maken naar de openbare weg. Er zit openbaar groen tussen tuin en openbare weg, mag dat?

Nee. Er wordt geen omgevingsvergunning verleend als er openbaar groen ingeleverd moet worden om een uitrit te realiseren.