Wat doet de Klachtencommissie Sociaal Domein?

De Klachtencommissie volgt dit traject:

  • De commissie verdiept zich in uw klacht. U kunt eerst uw klacht schriftelijk aanvullen. Ook de betrokken medewerker van 1.Hoorn krijgt de kans om schriftelijk te reageren. 
  • De klacht wordt meestal behandeld op een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u uw klacht toelichten. Ook de betrokken medewerker van 1.Hoorn krijgt het woord. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. 
  • De Klachtencommissie stelt u op de hoogte van haar oordeel (in geval van Jeugdwet) of advies (in geval van Wmo). 
  • De Klachtencommissie kan aanbevelingen doen aan de gemeente over verbeteringen.
Zie meer informatie bij Klacht over 1.Hoorn