Wat doet de gemeente met het oordeel/advies van de Klachtencommissie?

De Klachtencommissie stuurt het oordeel/advies naar het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt vervolgens een besluit en informeert u daarover. In het besluit staat wat het college vindt van het oordeel van de Klachtencommissie. In het besluit staat ook of de gemeente maatregelen neemt om de situatie te verbeteren.

Zie meer informatie bij Klacht over 1.Hoorn