Wat is een klacht?

Als u ontevreden bent over de dienstverlening of over de handelswijze van 1.Hoorn, dan kunt u een klacht indienen. Voorbeelden zijn:

  • U wordt ongeïnteresseerd of onheus behandeld. 
  • U voelt zich van het kastje naar de muur gestuurd. 
  • Uw brief of e-mail wordt te laat of helemaal niet beantwoord. 
  • U wordt niet teruggebeld. 
  • Afspraken worden niet nagekomen.
Zie meer informatie bij Klacht over 1.Hoorn