Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben met de afhandeling van mijn klacht?

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. Hij stelt dan een onafhankelijk onderzoek in naar uw klacht. Hij luistert naar u en naar de gemeente. Meer informatie vindt u op de website van de Nationale Ombudsman en op de website van de Kinderombudsman.

Zie meer informatie bij Klacht over 1.Hoorn