Wat als mijn kind de startkwalificatie niet kan halen?

Kinderen die zeer moeilijk leren en meervoudig gehandicapte kinderen, zijn vrijgesteld van de leerplicht. Zij kunnen een programma volgen dat past bij hun leerniveau. Jongeren die om lichamelijke of psychische redenen geen startkwalificatie kunnen halen, kunnen soms ook vrijstelling van de leerplicht krijgen. Dat wordt beoordeeld door de leerplichtambtenaar.

Zie meer informatie bij Leerplicht en kwalificatieplicht