Wat gebeurt er als ik mijn kind zonder toestemming meeneem op vakantie?

U kunt een boete krijgen. Alleen in bijzondere omstandigheden kan de schooldirectie buiten de schoolvakanties verlof toestaan. De school is daarbij gebonden aan strenge voorwaarden.

Zie meer informatie bij Leerplicht en kwalificatieplicht