Wat gebeurt er als mijn kind spijbelt?

De school is verplicht om spijbelen te melden aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente.

Zie meer informatie bij Leerplicht en kwalificatieplicht