Worden de gegevens aan andere instanties doorgegeven?

Nee. De registratie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties die de BRP gebruiken. Uw zorgverzekering, de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank krijgen dus geen bericht.

Zie meer informatie bij Registratie levenloos geborenen