Ligplaats kleine bootjes

Er zijn in Hoorn een aantal ligplaatsen voor kleine bootjes tot maximaal 7 meter. Alleen mensen die in de buurt wonen, kunnen een vergunning aanvragen voor deze ligplaatsen.  

Nieuwe aanvragen komen op wachtlijst

Op dit moment zijn alle ligplaatsen bezet. Als u online een aanvraag doet, komt u op een wachtlijst. De gemiddelde wachttijd is ongeveer 3 jaar. De gemeente informeert u wanneer er een plek beschikbaar is. Voor de aanvraag heeft u DigiD nodig. 

Online aanvragen

Wilt u een ligplaats opzeggen? Neem dan contact op via het contactformulier

Wat voor soort ligplaatsen zijn er?

Er zijn twee soorten ligplaatsen voor kleine bootjes:

 • een ligplaats van 4 meter voor een boot van maximaal 3 meter lengte 
 • een ligplaats van 8 meter voor een boot van maximaal 7 meter lengte. Voor de steigers Achter op 't Zand is er een uitzondering. Daar is de maximale lengte van de boot 6 meter.

Per ligplaats mag maximaal 1 boot worden afgemeerd.

U komt in aanmerking voor een ligplaats:

 • Aan de Vollerswaal of Turfhaven als u woont in een van de volgende straten: Buurtje, G.J. Henninkstraat, Jeudje, Kleine Oost, Onder de Boompjes, Oosterplantsoen, Overslagkade, Pakhuisstraat, Schellink Houtersteeg, Schotland, Turfhaven, Vollerswaal, Watertje.
 • Aan De Zon als u een bewoner bent van De Zon 2 t/m 24.
 • In de oude haven als u woont de straten: Achter op ’t Zand, Appelhaven, Appelsteeg, Bierkade, Bottelsteeg, Brouwerijsteeg, Foreestensteeg, Grote Havensteeg, Hoofd, Italiaanse Zeedijk, Jan Haringsteeg, Kleine Havensteeg, Korenmarkt, Melknapsteeg, Nieuwendam, Oude Doelenkade, Pompsteeg, Slapershaven, Veermanskade, Venidse, Vijzelstraat, Vismarkt, Visserseiland, West (voor zover gelegen tussen Achter op ’t Zand en Paardensteeg) en Wijdebrugsteeg.

Opgelet: Voor een ligplaats Achter op ’t Zand, wordt een huurovereenkomst afgesloten. Inwoners die hier een ligplaats hebben, krijgen daarom geen sticker/vignet op hun boot.

Uw boot:

 • Is maximaal 7 meter lang, behalve als u een plek heeft Achter op 't Zand. Daar is de maximale lengte van de boot 6 meter.
 • Kan meteen op beschutte (binnen)wateren varen. 
 • Kan onder de bruggen doorvaren in de binnenwateren van het havengebied zonder dat de bruggen geopend hoeven te worden (in de zomer- en de winterperiode). 

Geen klein bootje

De volgende vaartuigen zijn geen klein bootje: waterscooters, drijvende werktuigen zoals baggerwerktuigen, kranen, bokken, elevators, vlotten, zeilplanken en dekschuiten (waaronder een terrasboot).

Voor een ligplaats voor een kleine boot betaalt u het 1e jaar:

 • voor een ligplaats van 4 meter: € 132,20
 • voor een ligplaats van 8 meter: € 166,50

Dit bedrag bestaat uit de kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag, plus de de sticker en het havengeld.

Vanaf het 2e jaar tot de einddatum van uw ligplaatsvergunning betaalt u:

 • voor een ligplaats van 4 meter: € 33,20 per jaar
 • voor een ligplaats van 8 meter: € 67,50 per jaar

Dit bedrag bestaat uit het havengeld. U ontvangt de aanslag voor het havengeld meestal rond eind april.

De ligplaatsen liggen op onderstaande locaties?

 1. Appelhaven, tegenover de huisnummers 9 tot en met 23
 2. Nieuwendam, tegenover de huisnummers 18 tot en met 23
 3. Venidse/achterzijde Bierkade, achter de huisnummers Bierkade 1 tot en met 15
 4. Bierkade, tegenover de huisnummers 5 tot en met 10
 5. Vollerswaal, tegenover de huisnummers 6 tot en met 22 en 34 tot en met 57
 6. Overslagkade, tegenover de huisnummers 13 tot en met 59
 7. Turfhaven
 8. Vollerswaal/achterzijde Zon achter de huisnummers Zon 2 tot en met 24.
Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.