Ligplaats kleine bootjes

Er zijn in Hoorn een aantal ligplaatsen voor kleine bootjes tot maximaal 7 meter. Alleen mensen die in de buurt wonen, kunnen een vergunning aanvragen voor deze ligplaatsen.

Maximale lengte klein bootje

Er zijn twee soorten ligplaatsen voor kleine bootjes:

 • een ligplaats van 4 meter voor een boot van maximaal 3 meter lengte 
 • een ligplaats van 8 meter voor een boot van maximaal 7 meter lengte

Per ligplaats mag maximaal 1 boot worden afgemeerd.

Nieuwe aanvragen komen op wachtlijst

Op dit moment zijn alle ligplaatsen bezet. Als u online een aanvraag doet, komt u op een wachtlijst. De gemeente informeert u wanneer er een plek beschikbaar is.  

Online aanvragen

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor een ligplaats? 

Voordat u een aanvraag doet, is het verstandig om vooraf contact op te nemen met de gemeente via vbt@hoorn.nl. De gemeente informeert u of u in aanmerking komt voor een ligplaats. 

Voorwaarden

Voorwaarden

Uw boot:

 • Is maximaal 7 meter lang. 
 • Kan meteen op beschutte (binnen)wateren varen. 
 • Kan onder de bruggen doorvaren in de binnenwateren van het havengebied zonder dat de bruggen geopend hoeven te worden (in de zomer- en de winterperiode). 
 • Heeft een strijkbare mast.

U komt in aanmerking voor een ligplaats:

 • Aan de Vollerswaal of Turfhaven als u woont in een van de straten: Buurtje, G.J. Henninkstraat, Jeudje, Kleine Oost, Onder de Boompjes, Oosterplantsoen, Overslagkade, Pakhuisstraat, Schellink Houtersteeg, Schotland, Turfhaven, Vollerswaal, Watertje.
 • Aan De Zon als u een bewoner bent van De Zon 2 t/m 24.
 • In de oude haven als u woont de straten: Achter op ’t Zand, Appelhaven, Appelsteeg, Bierkade, Bottelsteeg, Brouwerijsteeg, Foreestensteeg, Grote Havensteeg, Hoofd, Italiaanse Zeedijk, Jan Haringsteeg, Kleine Havensteeg, Korenmarkt, Melknapsteeg, Nieuwendam, Oude Doelenkade, Pompsteeg, Slapershaven, Veermanskade, Venidse, Vijzelstraat, Vismarkt, Visserseiland, West (voor zover gelegen tussen Achter op ’t Zand en Paardensteeg) en Wijdebrugsteeg.

Geen klein bootje

De volgende vaartuigen zijn geen klein bootje: waterscooters, drijvende werktuigen zoals baggerwerktuigen, kranen, bokken, elevators, vlotten, zeilplanken en dekschuiten (waaronder een terrasboot).

Kosten

Voor een ligplaats voor een kleine boot betaalt u het 1e jaar:

 • voor een ligplaats van 4 meter: € 113,45
 • voor een ligplaats van 8 meter: € 143,30

Dit bedrag bestaat uit de kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag, plus de de sticker en het havengeld.

Vanaf het 2e jaar tot de einddatum van uw ligplaatsvergunning betaalt u:

 • voor een ligplaats van 4 meter: € 29,85 per jaar
 • voor een ligplaats van 8 meter: € 59,70 per jaar

Dit bedrag bestaat uit het havengeld.

Vraag en antwoord

1. Om welke plekken gaat het?

De ligplaatsen liggen langs de openbare weg:

 • Achter op ‘t Zand tegenover de huisnummers 1 tot en met 63 
 • Appelhaven tegenover de huisnummers 9 tot en met 23 
 • Bierkade tegenover de huisnummers 5 tot en met 10 
 • Buurtje tegenover de huisnummers 5 tot en met 19 
 • G.J. Henninkstraat tegenover de huisnummers 1/12 (appartementenblok)/ten oosten van Turfhaven huisnummer 21 (woonboot) 
 • Nieuwendam tegenover de huisnummers 18 tot en met 23 
 • Onder de Boompjes tegenover de huisnummers 2 tot en met 7 
 • Overslagkade tegenover de huisnummers 13 tot en met 59 
 • Venidse/achterzijde Bierkade achter de huisnummers 1 tot en met 15 
 • Vollerswaal tegenover de huisnummers 6 tot en met 22 en 34 tot en met 57 
 • Zon achter de huisnummers 2 tot en met 24

De kades van de Vollerswaal, Turfhaven, de Oude Haven en aan de dijk van Achter op ’t Zand in de Grashaven zijn aangewezen als ligplaatsen voor ‘kleine bootjes tot max 3 meter’.

Aan andere kades zijn geen ligplaatsen voor kleine bootjes.

2. Wanneer kan ik een ligplaats aanvragen?

Alleen als u direct omwonend bent. Als u in de buurt woont, kunt u geen ligplaats aanvragen. Op welke adressen u in aanmerking komt, ziet u bij voorwaarden.

3. Hoe weet ik of er nog een plek vrij is?

U kunt via vbt@hoorn.nl navragen of er nog een ligplaats vrij is.