IKEC en woningbouw op oude hockeyvelden

Op de locatie van de oude hockeyvelden aan de Zonnesteen (voorheen Nieuwe Steen 9) komt een IKEC (Integraal Kind en Expertise Centrum). Een school voor speciaal basisonderwijs met zorg en kinderopvang onder één dak met twee sportzalen, buitenruimte en voldoende parkeergelegenheid. Daarnaast wordt er met woningbouwcorporatie Intermaris gewerkt aan een plan voor 80 sociale huurwoningen. Ook wordt een ontwikkelaar gezocht voor de bouw van 60 middeldure huurwoningen. Op dit moment gaat de gemeente uit van 4 appartementencomplexen, geplaatst in het groen. Naast de appartementencomplexen komen parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers. 

Uitgangspunten voor omgevingsvergunning en bestemmingsplan

Na het raadsbesluit en een inloopavond over de plannen, is een zogenaamde Nota van Uitgangspunten opgesteld. Hierin staan de randvoorwaarden en ambities voor de herontwikkeling van het gebied. Deze nota is op 26 juli 2022, na bespreking in de raadscommissie, vastgesteld door het college.

Gewijzigde bouwhoogtes in aangepaste Nota van Uitgangspunten

In de Nota van Uitgangspunten zijn de bouwhoogtes van de woongebouwen aangepast. De gebouwen aan de kant van de woningen aan de Saffier krijgen vijf woonlagen. De andere twee woongebouwen worden zes en acht woonlagen hoog. Een van de gebouwen wordt verder van de waterkant en de bestaande bomen geplaatst. Zo houden bewoners van de Saffier meer zonlicht en blijven de bomen behouden. De bomen helpen ook bij de privacy van de bewoners van de Saffier. Verder zijn in de nota ideeën opgenomen waarmee de parkeerterreinen van het IKEC met groen en speelruimte kunnen worden ingericht.

Onderzoek ondergrondse parkeergarage

Na de zomer van 2022 is onderzoek verricht naar de mogelijkheid om een half verdiepte parkeergarage te bouwen. Daarmee zou er meer ruimte voor groen ontstaan. Uit dit onderzoek is gebleken dat het financieel haalbaar is om een half verdiepte parkeerplaats voor 60 auto’s te maken. De Nota van Uitgangspunten is daarom op 1 november 2022 door het college aangevuld. Het college heeft vastgelegd dat er een half verdiepte parkeergarage in het plan komt.

Het inrichtingsplan van de bebouwing van de oude hockeyvelden. Met rechts onderin het IKEC en rechts bovenin vier woongebouwen met 140 huurwoningen.

Voor het hele plangebied is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Dit ontwerpbestemmingsplan is eind maart 2023 ter inzage gelegd.

Het bouwplan voor het IKEC is gereed. Op 4 augustus 2022 is de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van het IKEC ingediend. De Omgevingsvergunning is op 11 april ongewijzigd vastgesteld door het college en op 20 april gepubliceerd. De Omgevingsvergunning is nog niet onherroepelijk. Dit betekent dat omwonenden nog naar de Raad van State kunnen om bezwaar te maken. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via IKEC@hoorn.nl.

Het IKEC vervult een belangrijke regionale functie in het speciaal basisonderwijs. Dit voor kinderen van 0 tot 12 jaar met specifieke leer- en ontwikkelbehoefte. In het IKEC wordt gespecialiseerd onderwijs, zorg en kinderopvang aangeboden vanaf één locatie. Hier kunnen kinderen (tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding krijgen die nodig is om hun talenten verder te ontwikkelen. Alle betrokken partijen binnen het IKEC werken intensief samen vanuit één gedeelde visie. 

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.