IKEC en woningbouw op oude hockeyvelden

Op de locatie van de oude hockeyvelden aan de Zonnesteen (voorheen Nieuwe Steen 9) komt een IKEC (Integraal Kind en Expertise Centrum). Een centrum voor speciaal basisonderwijs met zorg en kinderopvang onder één dak met twee sportzalen, buitenruimte en parkeergelegenheid voor het leerlingen vervoer.

Bouw IKEC is gestart

Aannemer De Nijs is gestart met de bouwvoorbereidingen. Op 22 maart starten de heiwerkzaamheden. De oplevering van het nieuwe centrum wordt nog voor de zomervakantie van 2025 verwacht.

Woningen 

Met woningbouwcorporatie Intermaris wordt ook gewerkt aan een plan voor 80 sociale huurwoningen. Ook is een ontwikkelaar gevonden voor de bouw van 60 middeldure levensloopbestendige woningen in de categorie koop, VORM. In het plan komen vier appartementencomplexen. Naast de appartementencomplexen komen parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers- in dubbelgebruik met het personeel van het IKEC. Er komt ook een half verdiepte parkeergarage.

Bouwhoogte

De gebouwen aan de kant van de woningen aan de Saffier krijgen vijf woonlagen. De andere twee woongebouwen worden zes en acht woonlagen hoog. Een van de gebouwen wordt verder van de waterkant en de bestaande bomen geplaatst. Zo houden bewoners van de Saffier meer zonlicht en blijven meer bomen behouden. De bomen helpen ook bij de privacy van de bewoners van de Saffier. Verder zijn in de nota van uitgangspunten ideeën opgenomen waarmee de parkeerterreinen van het IKEC met groen en speelruimte kunnen worden ingericht.

Vervolg en planning

De gemeente hoopt dat Intermaris in 2024 start met de bouw van de 80 sociale huurwoningen en dat VORM in 2025 start met de bouw van 60 middeldure woningen. We hopen dat de hele ontwikkeling in 2026 is afgerond. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via IKEC@hoorn.nl.

Het inrichtingsplan van de bebouwing van de oude hockeyvelden. Met rechts onderin het IKEC en rechts bovenin vier woongebouwen met 140 huurwoningen. Gebouw 1 krijgt 5 bouwlagen, gebouw 2 krijgt 6 bouwlagen, gebouw 3 krijgt 5 bouwlagen, gebouw 4 krijgt 8 bouwlagen. 

Het college heeft in april 2023 een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan en voor de bouw van het IKEC verleend. In juni 2023 zijn twee beroepschriften bij de rechtbank Noord-Holland binnengekomen tegen de omgevingsvergunning IKEC. Op dit moment is de vergunning al in werking, maar nog niet onherroepelijk. Gelet op de maatschappelijke belangen heeft het college op 11 oktober 2023 dan ook besloten te starten met de bouw.

Het IKEC vervult een belangrijke regionale functie in het speciaal basisonderwijs. Dit voor kinderen van 0 tot 12 jaar met specifieke leer- en ontwikkelbehoefte. In het IKEC wordt gespecialiseerd onderwijs, zorg en kinderopvang aangeboden vanaf één locatie. Hier kunnen kinderen (tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding krijgen die nodig is om hun talenten verder te ontwikkelen. Alle betrokken partijen binnen het IKEC werken intensief samen vanuit één gedeelde visie. 

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.