Overlijden zonder nabestaanden

Als iemand overlijdt, zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor het regelen van de uitvaart. De gemeente wordt ingeschakeld als er geen nabestaanden zijn of als er niemand is die de uitvaart regelt. Als de gemeente de uitvaart regelt, is er geen mogelijkheid voor het invullen van wensen van nabestaanden.  

Wie betaalt de kosten?

Regelt de gemeente de uitvaart? Dan probeert de gemeente de kosten te betalen uit de nalatenschap. Lukt dat niet? Dan verhaalt de gemeente de kosten op de nabestaanden van de overledene. Het is niet zo dat de gemeente de kosten voor de uitvaart betaalt als niemand anders dat wil of kan.  

Hogere kosten als gemeente de uitvaart regelt

Als de gemeente de uitvaart regelt, zijn de kosten hoger dan wanneer nabestaanden de uitvaart regelen. Zo rekent de gemeente ook geld voor de tijd die nodig is om de uitvaart te regelen.

Alle regels en afspraken staan in de Wet op de lijkbezorging. Meer informatie over deze wet vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Nee. De gemeente betaalt de kosten via de nalatenschap, bloed- en aanverwanten en/of andere erfgenamen. Bij andere erfgenamen gebeurt dit alleen al zij de nalatenschap inclusief schulden hebben aanvaard. 

Op basis van de Wet op de Lijkbezorging en het Burgerlijk Wetboek 1 heeft de gemeente de bevoegdheid om de uitvaartkosten te verhalen op bloed- en aanverwanten. Dit zijn de echtgenoot, ouders en kinderen die tot onderhoud van de overledene verplicht zouden zijn geweest. Dit geldt ook als zij de erfenis hebben verworpen of beneficiair hebben aanvaard. Ook als er weinig of geen contact meer was kan de gemeente de kosten verhalen op hen die een onderhoudsplicht ten opzichte van de overledene hadden.

De kosten voor een uitvaart kunnen heel verschillend zijn. Het is daarom verstandig om bij uitvaartondernemers te informeren naar de kosten. Kan de familie de uitvaart niet betalen? Dan is het soms mogelijk om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand. Een aanvraag voor bijzondere bijstand doet u in de gemeente waar u woont. U kunt ook de mogelijkheid van een betalingsregeling bespreken met een uitvaartondernemer. 

Om te voorkomen dat u de schulden van de overledene moet betalen, kunt u een erfenis beneficiair aanvaarden. U aanvaardt de erfenis dan onder voorbehoud van wat er in de ‘boedel’ zit. Dat houdt in dat u de erfenis alleen accepteert als deze positief is.

Nee, als u de uitvaart regelt, betekent dat niet dat u automatisch de erfenis met eventuele schulden accepteert.

De uitvaart mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden plaatsvinden. De uitvaart mag ook niet later dan 6 werkdagen na overlijden plaatsvinden. Het weekend en feestdagen zijn geen werkdagen.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.