Reclamebelasting

U moet reclamebelasting betalen als u een openbare aankondiging plaatst, die zichtbaar is vanaf de openbare weg. Voorbeelden hiervan zijn reclameborden, vlaggen, spandoeken, lichtreclame en sandwichborden. Alleen bedrijven en instellingen betalen reclamebelasting. 

U moet zelf melding maken

Als u een openbare aankondiging plaatst, moet u dit doorgeven via het contactformulier. Voeg in het contactformulier foto’s en afmetingen toe van elke openbare aankondiging.

Waarom moet ik reclamebelasting betalen?

De reclamebelasting is ingevoerd om voorzieningen of evenementen te financieren die in het belang zijn van Hoornse ondernemers. Een voorbeeld is het plaatsen van sfeerverlichting in de binnenstad. De gemeente vindt dat iedere ondernemer profiteert van de voorzieningen of evenementen.

In onderstaande gevallen is het niet nodig om reclamebelasting te betalen:

  • Reclame die tijdelijk en ideëel is.
  • Bewegwijzering van de ANWB.
  • Reclame waarvoor een privaatrechtelijke overeenkomst is afgesloten.
  • Reclame van basisscholen.
  • Reclame om een pand (onroerende zaak) te verkopen, verhuren of verpachten, voor een periode van maximaal 3 maanden. Daarna moet de makelaar belasting betalen.

In de verordening reclamebelasting 2021 vindt u een overzicht van de tarieven.

Dat hangt af per situatie. Als u een bezwaar indient via de digitale belastingbalie, krijgt u van de gemeente te horen waar u recht op heeft.

Is uw bedrijf gesloten geweest door de coronamaatregelen en heeft u wel een volledige aanslag voor de reclamebelasting ontvangen? Dan kunt u een vermindering krijgen. Vul hiervoor het contactformulier in. Kunt u de aanslag door financiële problemen nu niet betalen? Vraag dan uitstel aan. Ook hiervoor kunt u het contactformulier gebruiken

Heeft u nog vragen over uw aanslag? Of bent u het niet eens? Neem dan contact op via 0229 25 22 00.

Als de berekening niet klopt, kunt u bezwaar maken via de digitale belastingbalie. De gemeente onderzoekt en controleert uw bezwaar en informeert u over het resultaat.

U kunt de betaling verspreiden als u per automatische incasso betaalt. U kunt een automatische incasso aanvragen via de digitale belastingbalie. De aanslag moet in ieder geval voor het einde van het jaar betaald zijn. Als u het bedrag overmaakt, betaalt u de reclamebelasting in één termijn binnen een maand na de dagtekening van de aanslag.

De gemeente kijkt wie het meeste belang heeft bij de reclame. Bijvoorbeeld: als bij een café een bierbord hangt, is de uitbater belastingplichtig en niet de fabrikant van het biermerk.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.