Reclamebelasting

De gemeente heft belasting op reclame die zichtbaar is vanaf de openbare weg. Alleen bedrijven en instellingen betalen reclamebelasting. 

U moet zelf melding maken

Als u reclame-uitingen plaatst, moet u dit doorgeven via het contactformulier. Voeg in het contactformulier foto’s en afmetingen toe van elke reclame-uiting.

Waar wordt de reclamebelasting aan besteed?

De reclamebelasting is ingevoerd om de Stichting Lokaal Ondernemers Fonds Hoorn van geld te voorzien. Met dit geld worden activiteiten betaald die de meeste ondernemers in Hoorn belangrijk vinden. Een voorbeeld hiervan is het ophangen van feestverlichting in de binnenstad.

Uitzonderingen

In onderstaande gevallen is het niet nodig om reclamebelasting te betalen:

  • Reclame die tijdelijk, niet-commercieel en ideëel is.
  • Bewegwijzering van de ANWB.
  • Reclame waarvoor een privaatrechtelijke overeenkomst is afgesloten.
  • Reclame van basisscholen.
  • Reclame om een pand (onroerende zaak) te verkopen, verhuren of verpachten, voor een periode van maximaal 3 maanden. Daarna moet de makelaar belasting betalen.

Kosten

In de verordening reclamebelasting 2018 vindt u een overzicht van de tarieven.

Vraag en antwoord

1. Ik heb mijn reclame-uiting weggehaald of verkleind. Krijg ik dan geld terug?

Ja, de reclamebelasting wordt berekend over de periode van een jaar. Als uw bedrijf in dat jaar verhuist of als u de reclame verkleint, heeft u recht op teruggave. U moet hiervoor wel bezwaar indienen via de digitale belastingbalie.

2. Kan ik kwijtschelding krijgen voor reclamebelasting?

Nee.

3. De berekening voor mijn reclame klopt niet, wat kan ik doen?

Als de berekening niet klopt, kunt u bezwaar maken via de digitale belastingbalie. De gemeente onderzoekt en controleert uw bezwaar en informeert u over het resultaat.

4. In hoeveel termijnen moet ik mijn aanslag betalen?

U kunt de betaling verspreiden als u per automatische incasso betaalt. U kunt een automatische incasso aanvragen via de digitale belastingbalie. De aanslag moet in ieder geval voor het einde van het jaar betaald zijn. Als u het bedrag overmaakt, betaalt u de reclamebelasting in één termijn binnen een maand na de dagtekening van de aanslag.

5. Wanneer ben ik als ondernemer verantwoordelijk?

De gemeente kijkt wie het meeste belang heeft bij de reclame. Bijvoorbeeld: als bij een café een bierbord hangt, is de uitbater belastingplichtig en niet de fabrikant van het biermerk.