Krijgt een mede-eigenaar van een woning ook een aanslag?

Als er meerdere eigenaren van een woning zijn, wordt degene met het grootste eigendomsdeel belastingplichtig gesteld. In geval van gelijke delen ontvangt de eerstgenoemde in het Kadaster de aanslag.

Zie meer informatie bij Onroerendezaakbelasting (OZB)