Moet ik als ik gescheiden ben ook OZB betalen?

Als u nog eigenaar bent, blijft u belastingplichtig voor de OZB. U hebt het recht de kosten te verhalen op de andere mede-eigenaar (ex-partner). Als u geen eigenaar meer bent, wordt dit in het Kadaster verwerkt. Als dit niet is gebeurd, kunt u dit bij uw notaris laten controleren en eventueel een bewaar indienen via de belastingbalie.

Zie meer informatie bij Onroerendezaakbelasting (OZB)