Wat gebeurt er als de belastingplichtige is overleden?

Als iemand overlijdt, zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor het voldoen van de aanslagen. Zolang de nalatenschap niet verdeeld is, blijven aanslagen op naam van de erfgenamen.

Zie meer informatie bij Onroerendezaakbelasting (OZB)