Heeft uitschrijven van een adres gevolgen?

Uitschrijving kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld een uitkering, huurtoeslag, kinderbijslag en pensioen.

Zie meer informatie bij Uitschrijven van een persoon na adresonderzoek