Worden alle instanties op de hoogte gebracht?

Zodra de gemeente het onderzoek start, maakt de gemeente een aantekening in de Basisregistratie personen (BRP). Als instanties informatie krijgen over deze persoon, laat de gemeente weten dat het niet zeker is dat deze persoon op het adres woont. Als het onderzoek eindigt en de persoon wordt uitgeschreven, ontvangen alle instanties hiervan bericht.

Zie meer informatie bij Uitschrijven van een persoon na adresonderzoek