Precariobelasting

U betaalt precariobelasting voor het (tijdelijk) gebruik van gemeentegrond. U betaalt precariobelasting als u bijvoorbeeld een terras, winkeluitstalling, container of bouwsteiger op grond van de gemeente heeft staan.

Hoe werkt het?

Wanneer u iets op gemeentegrond wilt plaatsen, heeft u een vergunning nodig. Daarna krijgt u automatisch de aanslag voor precariobelasting. Meer informatie over de vergunningen vindt u op de pagina ‘Vergunningen voor ondernemers.’

Kosten

De hoogte van de precariobelasting verschilt per voorwerp. U betaalt meestal per vierkante meter die u in gebruik neemt. Als het bedrag lager is dan € 5, hoeft u niet te betalen. Meer informatie over de tarieven vindt u in de verordening precariobelasting.

Vraag en antwoord

1. Kan ik kwijtschelding krijgen voor precariobelasting?

Nee, voor precariobelasting kunt u geen kwijtschelding krijgen.

2. Moet ik precariobelasting of reclamebelasting betalen?

Als het voorwerp reclame bevat, betaalt u reclamebelasting. U hoeft dan geen precariobelasting te betalen. Meer informatie vindt u op de pagina Reclamebelasting.

3. Wanneer kan ik ontheffing krijgen?

Als u het voorwerp in de loop van het jaar weghaalt, heeft u recht op vermindering van de belasting. U kunt hiervoor schriftelijk een verzoek tot vermindering doen en daarin laten weten wanneer u het voorwerp heeft weggehaald.