Precariobelasting

U betaalt precariobelasting voor het (tijdelijk) gebruik van gemeentegrond. U betaalt precariobelasting als u bijvoorbeeld een terras, winkeluitstalling, container of bouwsteiger op grond van de gemeente heeft staan.

Hoe werkt het?

Wanneer u iets op gemeentegrond wilt plaatsen, heeft u een vergunning nodig. Gaat het om het plaatsen van een container, steiger of overige zaken op de openbare weg? Vraag dan de vergunning aan via de pagina Voorwerpen op of aan de weg. Daarna krijgt u automatisch de aanslag voor precariobelasting. Meer informatie over de vergunningen vindt u op de pagina ‘Vergunningen voor ondernemers.’

De hoogte van de precariobelasting verschilt per voorwerp. U betaalt meestal per vierkante meter die u in gebruik neemt. Als het bedrag lager is dan € 5, hoeft u niet te betalen. Meer informatie over de tarieven vindt u in bekijk de verordening precariobelasting 2023.

1. Kan ik kwijtschelding krijgen voor precariobelasting?

Nee, voor precariobelasting kunt u geen kwijtschelding krijgen.

2. Moet ik precariobelasting of reclamebelasting betalen?

Als het voorwerp reclame bevat, betaalt u reclamebelasting. U hoeft dan geen precariobelasting te betalen. Meer informatie vindt u op de pagina Reclamebelasting.

3. Ik gebruik geen gemeentegrond meer. Kan ik de precariobelasting stopzetten?

Als u het voorwerp in de loop van het jaar weghaalt, heeft u recht op vermindering van de belasting. U kunt hiervoor schriftelijk een verzoek tot vermindering doen via het contactformulier. Vertel daarin wanneer u het voorwerp heeft weggehaald.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.