Referendum

Als u kiesgerechtigd bent, kunt u een raadgevend referendum aanvragen bij de gemeenteraad. Het referendum is een soort noodrem voor inwoners. Inwoners mogen zich uitspreken over een nog te nemen raadsbesluit. Daarna kan de gemeenteraad opnieuw een besluit nemen. De uitslag van het referendum is een advies aan de raad.

Onderwerpen

Een referendum kan gaan over bijna alle onderwerpen waar de gemeenteraad een besluit over gaat nemen. Er zijn een aantal uitzonderingen, die u vindt onder het kopje uitzonderingen. Wilt u weten of uw onderwerp geschikt is voor een referendum? Vraag het aan de griffie door een e-mail te sturen naar griffie@hoorn.nl.

Onderstaande onderwerpen zijn uitgesloten van een referendum:

  • beslissingen waarin de raad optreedt als beroepsorgaan
  • raadbesluiten tot het voeren van een rechtsgeding
  • besluiten over personen (benoemingen, schorsingen of ontslagen) en geldelijke voorzieningen
  • het vaststellen of wijzigen van de begroting en de jaarrekening
  • het vaststellen van de gemeentelijke tarieven en belastingen

U woont in Hoorn.
U bent kiesgerechtigd.

Stap 1: Inleidend verzoek

U doet eerst een inleidend verzoek bij de gemeenteraad. Geef daarbij aan om welk raadsbesluit het gaat. U kunt daarvoor een speciaal document aanvragen door een e-mail te sturen naar griffie@hoorn.nl.

  • Stuur een lijst met 50 geldige handtekeningen mee. De lijst bevat ook ieders naam, adres, geboortedatum en woonplaats.
  • Doe een inleidend verzoek 5 dagen voor de raadvergadering waarin het voorgenomen besluit besproken wordt.

Uw kennisgeving wordt gecontroleerd op de formele voorwaarden. Als u daaraan voldoet, schort de werking van het raadsbesluit tijdelijk op.

Stap 2: Definitief verzoek

Als de raad instemt met uw inleidend verzoek, kunt u een definitief verzoek indienen.

  • U heeft ongeveer 1650 handtekeningen nodig, namelijk twee keer de kiesdeler.
  • Voor het definitieve verzoek heeft u 6 weken de tijd na uw inleidend verzoek.

De raad beslist op de eerstvolgende raadsvergadering na uw verzoek of het referendum plaatsvindt.

Het referendum

Het referendum vindt plaats binnen 6 maanden na het definitieve verzoek.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@hoorn.nl.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.