Skatepark Julianapark

De ontwikkeling van het nieuwe skatepark in het Julianapark is in volle gang. De aanbesteding is gewonnen door Griekspoor in samenwerking met Atelier OUI, Sterling projects en Buro Lubbers. Inmiddels is er een definitief ontwerp gepresenteerd.

Definitief ontwerp

Ten opzichte van het voorlopige ontwerp, zijn de volgende hoofdlijnen aangepast:

  1. Verlichting: het verlichtingsontwerp is verder uitgewerkt. Hierbij is rekening gehouden met de invloed op bloemen, planten en dieren, de wensen van de gebruikers en de omgeving en het landschappelijk ontwerp.
  2. Skateobjecten: er zijn kleine aanpassingen gedaan aan de plek en details van de skateobjecten. Ook is de afwatering van het skatepark verbeterd en is gekeken naar de technische maakbaarheid van de objecten.
  3. Hoogte graffitimuur en tribune: er is gekeken naar hoe alles goed in het landschap past. Het doel was om het landschap zo min mogelijk te veranderen en de grond goed (opnieuw) te gebruiken. Daarom is de hoogte van de graffitimuur en de tribune bij het Markermeer aangepast.

Het definitieve ontwerp van het skatepark.

Het definitieve ontwerp van het skatepark vanuit de lucht.

Het definitieve ontwerp van het skatepark vanaf de zijkant. 

De gemeente hecht grote waarde aan een goede landschappelijke inpassing van het skatepark met oog voor flora en fauna. Bekijk de Landschapsvisie en de Toelichting op het groenontwerp.

Projecteisen

Voor de aanbesteding zijn door de gemeente projecteisen opgesteld, die voor de realisatie van het nieuwe skatepark van belang blijven. De gemeente heeft de eisen opgesteld in samenspraak met de werkgroep Skatepark en enkele belanghebbenden van het Julianapark. Bekijk de Projecteisen van het skatepark.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak van Griekspoor geeft inzicht in de uitvoering van het project. Bekijk het Plan van Aanpak.

Op 5 juni is het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Ten opzichte van het schetsontwerp, zijn de volgende punten aangepast op hoofdlijnen:

  • De graffitimuur is verplaatst en langer geworden. Ook komt er een harde ondergrond langs de muur en er komt verlichting;
  • Het skatepark zelf is helemaal omgedraaid. Daardoor is er vanaf de tribune uitzicht op het Markermeer en heeft het kunstwerk ook het markermeer als achtergrond vanuit het skatepark gezien. 
  • De entree van het skatepark ligt nu dichterbij de entree van het perceel;
  • Het groen is verder uitgewerkt; er is nu een beter beeld wat er exact aan beplanting gaat komen;
  • De verlichting is aangepast; de masten zijn lager en daardoor staan er meer masten dan in het schetsontwerp.

Het voorlopig ontwerp van het Skatepark is online te bekijken. Het is niet meer mogelijk om hier een reactie op te geven. 

Waarom Griekspoor?

Als aannemende partij heeft Griekspoor de aanbesteding voor realisatie van het nieuwe skatepark gewonnen. Griekspoor werkt bij het project samen met een aantal andere partijen met specifieke expertise op het ontwerpen van het skatepark en de groene inpassing. Sterling Projects, Atelier OUI en Buro Lubbers zijn de partijen die samen met Griekspoor zorgen voor een unieke Urban Sports locatie. Sporttechnisch gezien biedt het schetsontwerp van Griekspoor veel mogelijkheden en voldoet het aan de eisen die zijn gesteld. Het groen is goed uitgewerkt en onderbouwd. Het geheel past mede daardoor mooi in de omgeving. Financieel past het voorstel van Griekspoor binnen het beschikbaar gestelde budget.

Hoeveel verharding wordt er aangebracht?

Bij de aanbesteding was een van de eisen dat er totaal maximaal 2.000 m2 verhard mag worden. Het schetsontwerp gaat nu uit van circa 1.700 m2. Dat is dus inclusief verharding van o.a. halfverharde paden. Het skatepark zelf wordt ongeveer 1.375 m2.

Is er voldoende rekening gehouden met de verlichting?

Het onderdeel verlichting is één van de verbeterpunten, die meegenomen gaat worden bij het opstellen van het voorlopig ontwerp. De gemeente vindt de verlichtingsmasten te hoog en heeft qua aantal masten en type verlichting nog vragen. Naast handmatige bediening moet de verlichting met een tijdklok ingesteld kunnen worden om het gebruik te beperken.

Komt er een stroompunt?

Op het huidige skatepark worden wedstrijden georganiseerd. Dit is bij het nieuwe skatepark ook de bedoeling en daarvoor is een stroompunt in de projecteisen opgenomen. In de informatie van Griekspoor is gesproken over stroom voor evenementen, maar dit is voor de wedstrijden op het skatepark.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.